Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

31 januari deadline voor doorgeven mestgegevens

Meld aanvullende gegevens over de mestadministratie 2017 uiterlijk 31 januari.

RVO.nl roept ondernemers op om vóór 1 februari de gegevens in te leveren als dat nog niet is gebeurd. Het gaat om bedrijven die in 2017 meededen aan de derogatie of een brief hebben gekregen om aanvullende gegevens in te leveren. Het is nog niet mogelijk om aan te melden voor derogatie 2018.

Geef voor 2017 de volgende gegevens door:

  • eindvoorraad van alle meststoffen (ook kunstmest) op 31 december;
  • aan- en afvoer van andere meststoffen dan dierlijke mest/zuiveringsslib en compost (bijvoorbeeld kunstmest);
  • aantallen dieren per soort;
  • aan- en afvoer van staldieren.

Varkenshouders met een mestopslag onder een varkensstal waarin een bezinklaag is ontstaan, kunnen daarmee rekening houden in de eindvoorraad. Zij moeten de bezinklaag als aparte voorraad opgeven. In het formulier op RVO.nl staat hoe de voorraad bepaald moet worden.

Zelf eindvoorraad invullen

Boeren moeten zelf de eindvoorraad mest invullen. Het stikstof- en fosfaatgehalte moet op basis van de best beschikbare gegevens worden bepaald. Dat kan zijn op basis van analyseresultaten van de eindvoorraad of als dat niet beschikbaar is de analyseresultaten van de afgevoerde mest. Zijn geen van beide gegevens beschikbaar, dan mag de ondernemer rekenen met forfaitaire gehalten volgens de tabellen op RVO.nl.

Beheer
WP Admin