RundveeNieuws

30 cent voor melk nu doet meer pijn dan 25 cent in 2009

Leeuwarden – De sterk gestegen kosten in de melkveehouderij maken dat veehouders nu meer problemen hebben bij de huidige melkprijs in vergelijk met 2009, toen de melk maar een kwartje opbracht.

Voor dit jaar geldt dat de voortschrijdende melkprijs, afhankelijk van melkverwerker, rond 30 cent ligt. Rick Hoksbergen, directeur Agro bij Alfa Accountants, ziet dat de kosten in de melkveehouderij sterk zijn gestegen. Hij noemt drie belangrijke oorzaken.

Ten eerste is de voerprijs sterk gestegen ten opzichte van 2009. Van dat duurdere voer is ook meer gebruikt als gevolg van intensivering.

Ten tweede is energie een stuk duurder. Daardoor zijn stroomkosten, maar ook kunstmestkosten door stijgende prijs een stuk hoger. Daarbij is ook de rode diesel vervallen wat hogere brandstofkosten op het bedrijf betekent, maar ook vooral doorberekent wordt door de loonbedrijven en zo tot hogere loonwerkkosten leidt.

Als laatste is de financiering flink opgelopen. De rentepercentages zijn wel lager dan in 2009, maar door de toegenomen financiering zijn de rentekosten per kilo melk toch flink gestegen. Daarbij hoort dan ook een hogere aflossing.

Kritieke opbrengstprijs 35,9 cent

Dit alles heeft effect op de kritieke opbrengstprijs. Volgens Hoksbergen was die in 2009 gemiddeld 26 cent. Nu is dat gemiddeld 35,9 cent. Dat verklaart waarom een melkprijs van 30 cent nu meer pijn doet dan 25 cent in 2009. Eerder dit jaar meldde AgroFinancieel van Agrovision in Deventer, waar cijfers van veertien boekhoudkantoren verzameld zijn, ook al een flinke stijging van de kritische kostprijs. Zij zagen in de periode 2011-2014 een stijging van 0,8 cent per kilo melk per jaar.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin