Volgens het RIVM kan het voor nieuwe aanvragen verstandig zijn om op de nieuwe versie van Aerius te wachten. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

25-kilometergrens in nieuw model Aerius

Het rekeninstrument Aerius geeft vanaf volgend jaar andere uitkomsten voor de stikstofbelasting van kwetsbare natuurgebieden.

Vanaf 13 januari 2022 wordt een maximale rekenafstand ingebouwd van 25 kilometer, waardoor stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden op grotere afstand niet meer meetelt bij de beoordeling van een aanvraag. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat het verstandig kan zijn te wachten op de nieuwe versie.

Aerius jaarlijks aangepast

Het rekeninstrument Aerius wordt gebruikt om te berekenen welke stikstofbelasting een nieuwe activiteit heeft, bijvoorbeeld een nieuwe stal of een verandering aan een bestaande stal.

Behalve de instelling van een rekenafstand worden ook andere nieuwe gegevens in het model verwerkt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over nieuwe kennis over emissiebronnen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden. Ook verbeteringen in de rekenmodellen worden in Aerius verwerkt. Het model wordt jaarlijks aangepast om bij de aanvraag voor vergunningen te kunnen uitgaan van actuele gegevens.

RIVM: wacht op nieuwe versie

Het RIVM zegt dat uitkomsten van de stikstofberekeningen naar verwachting anders zullen zijn na de aanpassing. Omdat het bij de aanvraag van vergunningen (toestemmingsverleningen) enige tijd duurt voordat de provincie een besluit neemt en bij het besluit de actueelste gegevens gelden, kan het voor nieuwe aanvragen verstandig zijn om op de nieuwe versie van Aerius te wachten, aldus het RIVM.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Beheer
WP Admin