AlgemeenNieuws

2015: Meer zuivel, meer graan, meer vlees

Brussel – Meer zuivel, meer graan en meer vlees op de markt. Dat is de voorspelling van de Europese Commissie in de jongste vooruitzichten voor 2015 en 2016, die maandag zijn gepubliceerd.

De Europese Unie slaagt erin de export op peil te houden, ondanks de Russische boycot, aldus het rapport van het directoraat-generaal voor landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

Superheffing

De totale zuivelproductie in de Europese Unie zal naar verwachting in 2015 niet meer dan 1 procent stijgen ten opzichte van voorgaand jaar. De beperkte stijging heeft ook te maken met de ingehouden productie aan het begin van dit jaar, toen melkveehouders in een groot aantal landen te maken hadden met een dreigende superheffing. Dat was niet alleen in Nederland het geval. Ook Duitsland, Denemarken, Italië, België en een aantal andere landen had daarmee te maken.

Mogelijk is er later dit jaar nog een verandering in de melkleverantie te verwachten in een aantal landen, als de prijs op een betrekkelijk laag niveau blijft.

Polen slachtte veel rundvee

Het rapport van de Europese Commissie meldt Polen als een interessant geval, omdat daar in het afgelopen jaar veel rundvee werd geslacht. De afname van de melkproductie werd begin dit jaar beëindigd en vanaf april is sprake van een snelle productiestijging.

In Frankrijk en Duitsland wordt geen sterke productiestijging verwacht, gezien de prijsontwikkelingen. Ook voor 2016 verwacht de EU een productiestijging van niet meer dan 1 procent, ervan uitgaande dat de Russische boycot van kracht blijft. Een toenemende groei van het aanbod wereldwijd, vergeleken met de vraag, zal een herstel van de prijzen vertragen.

Effect zuivel op rundvleesmarkt

De ontwikkelingen in de zuivel hebben ook effecten op de vleesmarkt. De rundveestapel had in 2014 weer de omvang van 2010. De rundvleesproductie  was in het eerste kwartaal van dit jaar 4,8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral als gevolg van het slachten van melkkoeien. De verwachting is dat de export van rundvlees zo’n 225000 ton zal bedragen, 8,5 procent meer dan in 2014.

Toename varkensvleesproductie

De varkensvleesproductie stijgt, vooral ook doordat in Spanje en Polen de biggenproductie per zeug aanmerkelijk toeneemt. Financiële problemen zijn voor de varkenssector nog niet achter de rug, ook al zijn de voerprijzen lager. De kostprijs is vaak hoger dan de opbrengstprijs en dat zal ook een vertraging in de productietoename tot gevolg hebben, verwacht de Europese Commissie.

De toename van de varkensvleesexport heeft het wegvallen van de Russische markt geheel gecompenseerd. Rusland haalt de invoer vooral uit Brazilië en het land verhoogt de eigen productie.

Meer pluimveevlees

In de pluimveehouderij is sprake van een doorgaande stijging van de vleesproductie, een stijging die naar verwachting ook volgend jaar zal doorgaan.

Recordjaar voor graanproductie

In de akkerbouw zal 2014/2015 ingaan als een recordjaar voor de graanproductie: 329 miljoen ton, 14 procent boven het vijfjarig gemiddelde en 8 procent hoger dan het voorgaande jaar. De voorspelling is dat de  productie van graan, oliezaden en eiwitgewassen zal afnemen ten opzichte van dit jaar. Niet alleen de arealen nemen af, ook de productie per hectare daalt over de gehele lijn, is de verwachting.

Elke vrijdag de stand van zaken van de internationale graanmarkt, met o.a. nieuwe noteringen en artikelen die normaal alleen voor abonnees zijn. Schrijf je in voor de Graanmarkt nieuwsbrief

Meer informatie over de prijzen van granen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Tarwe
  • Mais
  • Sojabonen
  • Beheer
    WP Admin