Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

2 provincies vergoeden ganzenschade aan najaarsgras

Gelderland en Noord-Holland vergoeden dit jaar faunaschade aan najaarsgras (oktober), aangericht door ganzen.

Daarmee zijn zij de enige 2 provincies in Nederland die schade aan najaarsgras vergoeden. Dat meldt BIJ12.

Percelen binnen beschermingsgebieden

Provincies besloten een aantal jaren geleden schade aan najaarsgras niet langer te vergoeden. Gelderland en Noord-Holland maken echter uitzonderingen, omdat in bepaalde gebieden verjaging en bejaging niet mogelijk is door beperkingen. Het gaat hier in de provincie Gelderland om percelen die binnen aangewezen Vogelrichtlijngebieden liggen waar afschot verboden is. In de provincie Noord-Holland gaat het om percelen die binnen Natura 2000-gebieden liggen en daarmee verjaging en ondersteunend afschot niet mogelijk is.

Ook geldt er een tegemoetkoming op percelen die binnen de zonering van de beschermingsgebieden vallen. Het gaat hier bijvoorbeeld om uitlopers van een natuurgebied.

Beheer
WP Admin