Op deze foto is te zien dat de eieren weliswaar allemaal in een gootje voor de kooien rollen, maar dat het rapen nog met de hand moest gebeuren. Ook het voeren was nog handwerk. Toen al dit soort zaken gemechaniseerd werden en de handelsbeperkingen verdwenen, werd de batterij pas echt populair. Uiteindelijk zou 90 procent van de leghennen in een batterijsysteem gehuisvest worden. Tot het in 2012 verboden werd. - Foto: Misset BoerenlevenAchtergrond

1965: Eerste legbatterijen vergden nog handwerk

Dit beeld zouden boeren misschien liever vergeten, maar in 1965, toen de foto gemaakt werd, was dierenwelzijn nog amper een issue. Bedrijven op de zandgronden waren volop bezig hun inkomsten aan te vullen. Met de schrale bodem en de gemengde opzet konden ze het niet bolwerken. Met specialisatie in varkens of leghennen kon dat wel.

De eerste batterij-achtige systemen die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland werden opgezet, waren nog niet gemechaniseerd. Voeren, schoonmaken en eieren rapen bleef handwerk. En dan was daar nog de Pluimveeregeling die voorschreef dat een bedrijf niet meer dan 1.500 kippen mocht hebben met maximaal 20 hennen op een vierkante meter.

De interesse voor de batterij was er wel, maar de doorbraak kwam pas in 1967 toen de beperkende regels vanuit het EEG-verdrag werden opgeheven. Toen konden boeren uitbreiden en werd de batterij pas echt interessant.

Eerste protestgeluiden

De ontwikkelingen gingen rap. Er kwam mechanisatie op het gebied van voeren en eieren verzamelen. Ook de mest werd niet langer onder de kooien opgevangen maar afgevoerd, wat het klimaat en daarmee de diergezondheid ten goede kwam.

Tegelijk met deze opmars klonken in de jaren zeventig van de vorige eeuw de eerste protestgeluiden. De systemen waren niet diervriendelijk. In 2012 werd de legbatterij in de hele Europese Unie verboden. In Nederland waren veel ondernemers toen al overgeschakeld op diervriendelijker systemen.

In de rubriek Zo ging het toen gaan we terug in de tijd. Boerderij bestaat al meer dan 100 jaar en aan de hand van foto's uit het archief kijken we naar de agrarische sector in de vorige eeuw. Benieuwd naar meer historie? Check het dossier Zo ging het toen.

Beheer
WP Admin