AkkerbouwFoto

17 ton compost op strookjes

Joost van Strien en Anton van Vilsteren leggen tijdens het zaaien van fijnzadige gewassen smalle rijtjes compost op het zaad om onkruidvorming te remmen.

Een overzicht van de prijzen voor uien vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin