Foto: Koos Groenewold AkkerbouwNieuws

15,3% pootgoed teruggezet in klasse na veldkeuringen

Keuringsdienst NAK heeft bij de veldkeuringen voor pootgoed in totaal 15,3% van het areaal in klasse verlaagd.

Daarmee ligt het percentage iets boven de keuringsresultaten van 2022 en 2021, toen respectievelijk 13,7 en 14,9% werd teruggezet in klasse. 2,3% van het pootgoedareaal is bij de veldkeuring afgekeurd voor pootgoedgebruik. Dat is aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren. In 2022 werd 0,8% van het areaal afgekeurd en in 2021 1,8%

De klasseverlaging van pootgoed is dit jaar opvallend vaak het gevolg van een besmetting met mozaïekvirus. Dit was in 65% van de verlagingen de oorzaak. Bacterieziekte is bij 23% van de verlagingen de aangewezen oorzaak. Dit is aanzienlijk lager dan afgelopen jaren, toen dit in 70% van de gevallen de oorzaak was.

Verschillen per regio

De uitkomsten van de veldkeuringen verschillen per regio. Terwijl in regio Midden 13,7% in klasse werd verlaagd, is dit op de noordelijke zandgronden (regio Noord II) 17,4%. In deze regio ligt het verlagingspercentage jaarlijks hoger dan het landelijk gemiddelde. In 2021 werd hier nog 21,5% in klasse verlaagd. De regio is relatief klein, met 1.962 hectare, ten opzichte van het totale pootgoedareaal van 38.733 hectare totaal. Dit jaar is het areaal pootgoed 6% lager dan vorig jaar. Het grootste areaal, 19.113 ha werd aangemeld als PB/S klasse. 9.764 ha werd aangemeld in de hogere SE-klasse en 7.476 ha in de klasse E.

De veldkeuringen van pootgoed lopen ten einde. Volgens keuringsdienst NAK is inmiddels zo’n 65% van het loof vernietigd.

Beheer
WP Admin