Stéphane le Foll</p> <p><em>Foto: ANP </em> AlgemeenNieuws

1 op 20 Franse slachterijen in de fout

Bij 1 op de 20 Franse slachterijen zijn ernstige mankementen en problemen vastgesteld. ”We hebben dus nog heel wat werk te verrichten”, zegt minister van landbouw Stéphane le Foll.

De minister onthulde de cijfers tijdens een hoorzitting van een speciale kamercommissie die de misstanden in Franse abattoirs onderzoekt. Dat gebeurt na onthullingen van de actiegroep L214 over dierenmishandeling en andere problemen in 3 slachthuizen in het zuiden van het land. Le Foll heeft zijn nationale inspectiedienst daarop opdracht gegeven alle bedrijven aan een onderzoek te onderwerpen.

Slachten stopgezet en proces-verbaal opgemaakt

”We hebben 259 van de 263 slachthuizen met in totaal 460 slachtlijnen bezocht. Bij 5% van de slachtlijnen zijn ernstige tekortkomingen vastgesteld. Daar is ook direct ingegrepen, meestal door het slachten stop te zetten en proces-verbaal op te maken. In tweederde van de bedrijven is overigens geen enkel probleem aan het licht gekomen. Bij de overige gaat het meestal om geringe overschrijdingen van de voorschriften. In die gevallen is wel steeds een waarschuwing uitgedeeld”, aldus Le Foll.

Beheer
WP Admin