Johan Remkes presenteert zijn adviezen over stikstofreductie. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

​Remkes: snelle opkoop, innovatie en zonering nodig voor stikstofreductie

Binnen een jaar moeten zowel in de veehouderij als in de industrie 500 tot 600 bedrijven die veel stikstof uitstoten, worden uitgekocht. Dat is een van de aanbevelingen van Johan Remkes in zijn rapport ‘Wat Wel Kan’. Dat rapport heeft hij opgesteld naar aanleiding van de gesprekken over het stikstofbeleid tussen sectorpartijen en het kabinet onder zijn leiding.

De landbouw mag niet het sluitstuk van de ruimtelijke opgaven zijn, aldus Remkes. Hij verwacht dat slimme combinaties nodig zijn om de verschillende ruimtevragen te combineren. Hij voorziet de grootste botsing tussen het benodigde natuurareaal en het benodigde landbouwareaal.

Kies voor een zonering voor de landbouw, adviseert hij. “Er zijn in Nederland gebieden die zeer geschikt zijn voor bepaalde vormen van landbouw en industrie én er zijn gebieden waar specifieke soorten landbouw of industrie niet kunnen.”

Stikstofkaart moet van tafel, sturen op emissie

Remkes zegt in zijn rapport dat de kritische depositiewaarde op termijn uit de wet kan. Het beruchte stikstofkaartje moet van tafel en de boer moet gaan sturen op emissies in plaats van deposities.

Van belang is volgen Remkes dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven, voor zowel landbouwbedrijven als andere activiteiten. De snelle gerichte opkoop moet er ook toe leiden dat meer dan 2.500 PAS-melders worden gelegaliseerd.

Perspectief via innovatie en extensivering

Behalve stoppen, verplaatsen of omschakelen, moeten boeren ook perspectief hebben op doorontwikkeling, zegt Remkes. Innovatie en extensivering maken daarvan deel uit, zegt hij.

Remkes onderscheidt technologische innovatie (met nieuwe stalsystemen of voer) en sociale innovatie (nieuwe vormen van landbouw) als vormen van innovatie. “Ik vind dat er soms te negatief over innovatie wordt gesproken.” Hij vervolgt: “Voor de middellange en de lange termijn is innovatie cruciaal. Alles wat via techniek of gedrag opgelost kan worden, hoeft immers niet opgelost te worden door sluiting of verplaatsing.”

Agrarische sector waarschijnlijk niet blij

“Ik verwacht met deze boodschap niet dat de agrarische sector blij kan zijn met dit rapport”, schrijft Remkes in zijn rapport. Hij vindt echter dat het beter is om het eerlijke verhaal te vertellen, dan “met halve redeneringen te doen alsof er nog veel andere mogelijkheden zijn.” Hij zegt dat er geen irreële beloftes meer moeten worden gedaan.

Remkes verwacht dat het kabinet net zo min als de agrarische sector blij is met zijn rapport. “Ik ben kritisch op het gevoerde beleid. Ik vind dat aan een groot aantal wensen van de sector tegemoet moet worden gekomen.” Plannen voor een beter werkende en meer gedragen aanpak verdienen altijd de voorkeur, ‘ongeacht politieke gevoeligheden’, zegt hij. “In de aanpak die het kabinet kiest, moet voortdurend oog zijn voor de menselijke maat.”

50% reductie stikstof blijft staan

Remkes adviseert om de doelstellingen (50% ammoniakredcutie in 2030) vooralsnog te laten staan. In 2025 en in 2028 moet worden bekeken of dat nog haalbaar is.

Uitgangspunten voor perspectief landbouw

Bij het perspectief voor de landbouw stelt Remkes een aantal uitgangspunten:

 • De productie moet genoeg zijn om de eigen bevolking te voeden. Daarbij moet aansluiting worden gezocht met de veranderingen in de voedingspatronen;

 • de agrarische sector moet werken in lijn met eisen van klimaat, dierenwelzijn, water, bodem, gezondheid en cultuur;

 • export blijft van belang, maar niet in de huidige omvang. De veestapel zal krimpen. “Nederland wil geen toename van ‘fabriekslandbouw’ in gesloten systemen zonder weidegang”;

 • boeren zijn nodig om (samen met terreinbeheerders) de natuur te beheren;

 • de overheid moet ‘coördinatieproblemen in de markt oplossen’ en faciliteert de sector bij de ontwikkeling van perspectief. Tegelijk blijven ondernemers zelf verantwoordelijk voor een perspectiefvolle bedrijfsvoering;

Remkes zegt dat waardig moet worden omgegaan met zowel stoppers als doorgaande boeren. “Nederland moet voldoen aan de juridische waarborgen van rechtszekerheid. Natuurlijk verloop en zelfgekozen verplaatsing heeft, als dat kan conform de geldende eisen, de voorkeur.”

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

 1. Heren, het rapport van Remkes is gewoon duidelijk.
  De 500 tot 600 piekbelasters moeten op hun huidige plek stoppen, hoe door elders een bedrijf te kopen in of buiten Nederland, of de zak geld aan te pakken en gaan rentenieren. Daar kun je tegen ageren maar dat zal je niet helpen dit gaat gebeuren.
  50% ammoniakreductie in 2030 staat er gewoon in dat mag ook gerealiseerd worden met innovatie dat gaat je met innovatie niet lukken ook al omdat dit bewezen moet worden door dit met metingen aan te tonen dus dit betekent keihard niks meer en niks minder dan een krimp van de veestapel.
  Nederland wil geen toename van ‘fabriekslandbouw’ dat betekent minder invoer van veevoer en minder intensieve veehouderij.
  De agrarische sector moet werken in lijn met eisen van klimaat, dierenwelzijn, water, bodem, gezondheid en cultuur Hier staat niks meer dan de agrarische sector moet zich zoals elk andere bedrijfstak aan de wet houden. En daar gaat op gecontroleerd worden (uitbreiding NVWA)

  Dit rapport had ik ook kunnen schrijven ik heb dit steeds betoogd, maar Remkes verwoordt het beter dan ik het doe. Kortom en nu aan de slag om de natuurdoelen in 2030 te halen.

 2. Aan de Weg,
  Met mij is het uitstekend.
  Met sommige van die boeren blijkbaar niet.
  Niet allemaal hoor, er zit ook echt veel goed volk onder.
  Maar top-onderhandelaar van den Oever gaat, nog voordat de inkt droog is, onder toeziend oog en met respectvolle blik van vrouw Keimpema, op voorhand al weer eisen stellen.
  Blijkbaar nog steeds niet behandeld voor zijn jeugdtrauma’s.
  Gaat wel goed komen, vast wel.

 3. Beste mooie woorden van Remkes, begrip etc, meer als kdw, halvering is polariserend, kloof stad-platteland. Dat doet goed maar de boertjes laten zich niet meer makkelijk voor de gek houden. Dus naar het cleane advies. De boel zit op slot (woningbouw dus) dankzij het kabinet die zelf regels bedenkt die niet te halen zijn Er komt nog een RvSt uitspraak aan die ook de bouwvrijstelling voor stikstof torpedeert. Leven de fanatische MOB! Paniek alom, dus binnen een jaar een groep piekbelasters elimineren en dat uitspelen tegen de PAS melders en de rest. Oliedom kaartje van die vd W van tafel maar wel nieuwe zoneringen waar in groen, geel en oranje ook bijna niets mag en waar komen die? Wie zijn die piekbelasters want die zijn de klos en snel ook. De kdw’s zijn niet ‘heilig’ maar staan nog steeds in de wet. Precies zoals Jesse K fluistert ‘wacht maar tot ze doorhebben dat alles er nog in staat’. Is er iemand van ons die nu vertrouwen voelt?

  1. Kennelijk begrijp je niet dat Nederland niet alleen voor de boeren is ik wil leven in een land waar onder voorwaarden plaats is voor iedereen

 4. bla, bla, bla en wat een gedoe.
  feitelijk en in werkelijkheid willen boeren via allerlei mooie praatjes en trucs, aan het eind van al het geleuter en geklooi, gewoon door gaan op de oude manier.
  Verder moeten ze toch onderhand eens van hun minderwaardigheidsgevoel t.o.v. de grote stad af zien te komen. Alleen dat al maakt het leven veel gemakkelijker.

  1. bla, bla , bla. u handelt en denkt in dictatuur zoals 2000jaar geleden de romeinen (vanuit de stad romen) het germaanse volk ( platteland/boeren ) moesten onderwerpen (kleineren)…… terwijl de resterende bevolking verder gaat en zelfs meer vervuild dan voorheen.

  2. Minderwaardigheids gevoel? Alles behalve dat. Waarom trekken die stadse allemaal naar het platteland, met vakantie of wonen. Parkjes in de stad is nog geen platteland waar nog rust ruimte en respect heerst.
   Stadse weten nog niet hoe het eten groeit. Alles op een schaaltje

  3. Ik heb mijn hele leven al medelijden met de grote stad…… Je zult er maar wonen

  4. Heren is het niet zo dat jullie niet willen veranderen en echt alles bij het oude willen houden, ik vraag mij af waar heeft de boerenstand de afslag gemist met de rest van de bevolking. Is het niet duidelijk dat we onderhand de stank en stikstof zat zijn en dat er naar een kleinere veestapel moet worden overgegaan die voor alle partijen

 5. Zoals ik enkele maanden al opmerkte:het kabinet heeft een hele hoge inzet gedaan met in hun achterhoofd de gedachte dat als er over enige tijd(nu dus) een flinke slok water bij de wijn gedaan wordt en de voorstellen een beetje van hun scherpe randjes ontdaan worden zal de agrosector wel tevreden zijn… Verdeel en heers!!!

 6. Weer een jaar lekker bezig geweest, resultaat 0,001.

  Beter slim initiatief te nemen en met realistische oplossingen te komen. Dat geeft zekerheid en minder stress.

 7. Boeren zijn nodig om met terreinbeheerders natuur te beheren. Ja die boeren moeten voor weinig of niks hun werk doen. Doei mij niet gezien.

 8. Hij gaat zelfs nog een tandje verder dan de overheid, een bemiddelaar wil er voor zorgen dat er van beide kanten water bij de wijn wordt gedaan en dat bijde partijen er een goed gevoel bij hebben….
  Maar dit is meer alla Rusland, net doen of je luistert en dan toch te gelijk de duimschroeven aandraaien!

Beheer
WP Admin