Rundveehouderij

Nieuws 9960 x bekeken 47 reacties

Rabobank vreest snel bereiken fosfaatplafond

Utrecht– De Rabobank vreest dat het fosfaatplafond door de melkveehouderij ondanks eerdere maatregelen toch snel bereikt zou kunnen worden, mogelijk nog dit jaar. Dat zegt Marijn Dekkers, Sectormanager Melkveehouderij van Rabobank Nederland.

Hij roept melkveehouders op om collectief de kringloopwijzer en bedrijfsspecifieke excretie in te zetten en minder jongvee te houden om binnen de kaders te blijven.
Ondanks de deze week aangekondigde maatregelen voor grondgebondenheid van de melkveehouderij, die de groei van de melkveesector iets zullen afremmen, verwacht Dekkers dat het fosfaatplafond toch snel bereikt zal worden. Dat komt met name door het benutten van fosfaatruimte die bedrijven nog hebben.

Nog steeds groeimogelijkheden

De grondgebondenheid zorgt voor beperking van de extreem intensieve bedrijven, maar er blijven nog steeds groeimogelijkheden door verwerking van mest en intensivering van extensieve bedrijven. Als melkveehouders de mestruimte die ze hierdoor hebben benutten zal de fosfaatproductie verder groeien, waardoor er dierrechten dreigen.

Kapitaalkrachtige bedrijven investeren in groei

"We zien ook dat de kapitaalkrachtige bedrijven hier al lang op inspelen door te investeren in groei. Deze bedrijven zijn tot nu toe steeds beloond. Eerst door het instellen van het referentiejaar van 2013, nu door het instellen van 2014 als referentiejaar voor de AMvB grondgebondenheid en straks ook als er alsnog dierrechten moeten worden ingevoerd. De bedrijven hebben er bijvoorbeeld al op voorgesorteerd door extra jongvee aan te houden. De ratrace is al eigenlijk al een tijd bezig", aldus Dekkers. "We spannen op deze manier steeds het paard achter de wagen."

Dierrechten bij overschrijden fosfaatplafond

Hij verwacht dat de melkveehouders die nu nagenoeg grondgebonden zijn minder snel zullen uitbreiden, omdat de grens voor vrijstelling van het aanschaffen van extra grond bij groei, van 20  kilo fosfaatoverschot per hectare vrij snel bereikt zal worden. Daarnaast voorziet hij dat intensieve bedrijven meteen fosfaatoverschot van meer dan 50 kilo per hectare de eerste 15 procent groei zullen genereren door efficiënter mineralenbeleid door gebruik te maken van de bedrijfsspecifieke excretie. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft al meermaals aangegeven dat het fosfaatplafond van de veehouderij niet overschreden mag worden. Als dit wel gebeurt, zal de omvang van de veestapel beperkt moeten worden door het invoeren van dierrechten, ook voor de melkveehouderij.

Laatste reacties

 • GCK

  Je verwacht het niet. Je denkt altijd, die grote stallen laten ze nog wel een tijdje onderbezet voor het algemene belang. 

 • Kowalski

  Was te verwachten, en nu keihard aanpakken die mannen!

 • Ishtar

  Raar toch dat de Rabo vraagt aan individuele boeren om dit en dat te doen in  het belang van de sector.
  Bizar toch?
  Fosfaat plafond wordt toch ooit een keer bereikt.
  Iedereen zal nu zoveel als mogelijk uitbreiden, immers de referenetie en mogelijke dierrechten zullen dan over dit maximale aantal dieren geregeld worden.
  Maw komende 12 maanden zeeeer grote groei.
  Ik vindt echt dat de sector bestuurders gefaald hebben als dat zo blijkt.
  Het gat ze alleen maar om geld en hun eigen belang, niks geen sector belang.

 • w v gemert


  Knap van de Rabo bank.

 • veehouder10

  ''veehouderij'' mag het totale plafond niet overschrijden dit is insclusief varkenshouderij en pluimveehouderij. Het totale plafond is nog lang niet overschreden door met name de andere sectoren ver onder hen (door de sector afgesproken) plafond blijven. Het totale plafond is met de overheid afgesproken niet het sector plafond. 

 • Kaiser

  Niet waar Jerseys. De varkens en kippestapel zijn vrijwel gelijk gebleven. (Zelfs iets toegenomen.) Aan de hand daarvan blijft er voor de melkveehouderij 84,9 miljoen kg fosfaat over. En die 84,9 miljoen is al bijna bereikt.

 • Schaap1975

  Volgens mij kun je beter dierrechten hebben, dan weet iedereen waar je aan toe bent. Als het zo door gaat hebben we te maken met fosfaatreferentie, verantwoorde groei melkvee, amvb, fosfaat verwerken extra grond en nog doorover dierrechten.
  (Als dit allemaal doorgaat dan was 't melkquotum zo gek nog niet.)

 • lepercheron 46

  Grote uitbreiders zonder extra grond inkrimpen met vee.
  Geen grond  of grond in gebruik geen vee.

 • wullum


  misschien kan men met het afschieten van wilde ganzen nog wat fosfaatruimte genereren

 • landboer


  Goeie actie van de bank ,wordt er nog meer vee aangehouden :om zoveel mogelijk dierrechten te krijgen!

 • cocoma


  Het zal wel worden, beetje groei op korte termijn net door het fosfaatplafond. Vervolgens melkveerechten (verhandelbaar?) uiteraard blijft de eis van grongebondeheid bij groei bestaan. Nog wat strengere bemestingsnormen. Weinig groeimogelijkheden binnen de PAS. Stallen op termijn allemaal emissie-arm. Koeien verplicht in de wei. Produceren tegen wereldmatktprijs. En vanwege de risico's hogere rentepercetages.

  Anderzijds als de RABO bang is voor 'dure'melkveerechten, dan zullen ze niet happig zijn om uitbreidingen te financieren waarin geen ruimte is opgenomen om melkveerechten aan te schaffen.

 • boerderijidink


  Waarom moet een bank hier een uitspraak over doen? 

  Benken moeten gewoon bedrijven financieren als deze een goed ondernemersplan hebben en verder moeten ze de ondernemers laten ondernemen en niet oproepen om iets te doen!

 • wmeulemanjr1

  Kan de rabo nu mooi grond financieren

 • Schraar


  Ik vind het wel zeer opvallend dat de RABO hier nu mee komt, maar ik ben het er wel mee eens. Ik verwacht ook dat de groei van de melkveestapel veel sneller gaat dan LTO/NZO denken. Afgelopen jaar zijn nog veel koeien vervroegt geruimt om quotemoverschrijding te voorkomen. Dat gaat nu niet meer gebeuren, plus extra jongvee dat klaar staat en veel minder vaarzen exporteren. 

  Bij elkaar zo maar 15% groei in 2015. En dan krijgen we dus koe- of fosfaatrechten en het nieuwe quotem is een feit. Hoezo bevrijdingsdag?? Melkveehouders in andere landen kunnen wel gewoon uit blijven breiden, dus dadelijk hebben we en een lage melkprijs en blijven we in Nederlang gewoon gequoteerd. LTO/NZO bedankt voor de lobby voor afschaffing van de melkquotering, hiermee schieten we onzelf mooi in de eigen voet. De Nederlandse melkveehouderij zal er nog achter komen hoe voordelig de melkquotering voor Nederland was.

 • veenboer

  en gewoon doorgroeien im aantallen vee,zo meteen melken voor 25 cent en dan maar weer piepen...Minder vee minder melk op de markt... betere prijzen, maar die domme boeren gooien dr eigen ruiten in!!! Vooral zo doorgaan, dan ben je tenminste beter als de rest,mag je denken, maar loop je zo meteen wel als eerst te piepen, denk nou eens na! die extra koeien geven geen meerwaarde....alleen voor de loonwerker..die verdiend eraan....

 • H.Grotenhuis1

  Als melkveerechten de outlook is dan heel snel met 8 koeien per ha extra grond (binnen de staffel 20-50 kg overschot) de stallen volzetten.

 • joannes

  Wel opvallend dat er niet over een melkprijs gesproken wordt. Alsof die altijd gegarandeerd is! Het probleem lijkt dus alleen de beperking te zijn. En dat terwijl er het afgelopen jaar toch behoorlijk veel aandacht naar die opbrengst prijs is uit gegaan! 

 • W Geverink

  @joannes. Je zou er onderhand aan gewend moeten zijn dat dit blad zich voornamelijk bezig houdt met de technische kant van de landbouw. Productiviteit, werkplezier, arbeidsgemak en dat soort zaken. Over de economie wordt zo goed als niet gepraat. De periferie houdt zich vooral bezig met de economische kant van de landbouw. 

 • Sjmens

  Dijksma en haar ambtenaren staan al klaar met de dierrechten. Slechts wachten op een goeie reden en die komt volgens Rabo eind dit jaar al. Veel links in 1e en 2e kamer die dat ook willen. Dus maak de borst maar nat!

 • joannes

  Precies, @W Geverink, het lijkt wel één groot productie bedrijf die via een ¨ïnterne¨ nota geïnformeerd worden, hoe tot maximale productie te komen. Met het verschil dat hier het prijs risico volledig bij de uitvoerders ligt. Als makke schapen worden alle geleid door....... ¨het professionele¨ leger van belanghebbende adviseurs zoals die van de Rabo. 

 • Katrijn van Dalen

  Dierrechten of fosfaatrechten? Dierrechten lost niet zoveel op. Dan wordt er meer gemolken per koe en gaan we nog steeds over het plafond heen. En dan? De maximale dieraantallen naar beneden bijstellen? Met als gevolg nog meer melk per koe en alle dierwelzijnsellende. Met fosfaatrechten heb je het maximum in 1 keer gesteld.

 • alco1

  @joannes en @geverink. Over de melkprijs wordt niet gesproken omdat we de laatste jaren er wel achter zijn gekomen dat we daar totaal geen inbreng in hebben. Daarom kon ook door de quota een streep.
  Kostprijs daarentegen blijkt enorm verschillend per bedrijf.
  Alleen hebben heel veel bedrijven niet in de gaten dat er een bepaald optimum is en als je daarover gaat weer een neerwaartse spiraal betekend.

 • mtsjansens1

  Wat de Rabobank vreest, weten wij als boeren allang.
  iedereen probeert nog om een stukje uit de taart op te snoepen.
  De vraag is niet of er melkveerechten komen maar wanneer.

  In dit artikel is de Rabobank de grote belanghebbende om de grondgebonden bedrijven proberen te sturen om niet uit tebreiden, zodat de kapitaalkrachtige bedrijven ( lees : hypotheekintensievebedrijven) die ze de afgelopen jaren tot aan der  nek toe gefinacieerd hebben de stallen kunnen volzetten tegen een redelijke kostprijs.

  De drang om  meer  melken is in Nederland afgelopen jaren vooral aangewakkerd door de banken ,adviseurs en toeleverde bedrijven .Degene die aan ons melkveehouders kunnen verdienen. 

 • hendruk


  Linksom of rechtsom, feit is dat de Nederlandse veehouders met een quotum moeten opereren op de vrije wereldmarkt. We moeten concureren met landen en werelddelen die al die belachelijke kostprijsverhogende shit niet hebben. Ik vind het heel merkwaardig dat er zo weinig mensen bij stil staan dat de Nederlandse veehouderij langzaam maar zeker weg geconcureerd wordt. Eerst afscheid nemen van dure lucht en nu zitten sommigen bijna te smeken om andere lucht.

 • koestal

  Waar komen zo snel al die koeien vandaan  ?

 • koestal

  Hier in de buurt gaan boeren 3 keer per dag melken om meer melk te kunnen leveren,het afgelopen jaar hebben ze er fors over heen gemolken,nu moeten ze weer fors melken om de superheffing terug te verdienen. Idiote situatie !

 • Jaap39

  Waar doen we toch allemaal moeilijk over!

  Gaskraan Groningen dicht. Groen gas uit mest is de oplossing. En wel snel. 

 • Schraar


  Koestal; Er is veel meer jongvee dan nodig is om de uitstoot koeien te vervangen. In het verleden werden vanwege te verwachten quotum overschrijding extra koeien afgevoert of vaarzen geexporteerd. Dat zal van af nu niet meer gebeuren, dus koeien aanhouden + veel nieuwe vaarzen aanmelken = veel extra koeien.

 • Ishtar


  <em>1/2
  2015/2016 wordt het jaar van de waarheid.
  Immers naar grote waarschijnlijkheid zal het fosfaatplafond eind 2015 al gehaald worden.
  Maw, Dijksma zal dan dierechten moeten invoeren, en als ze dat niet doet, moet ze asap wegwezen en nooit meer terugkomen.
  EU zal derogatie moeten gaan terugdraaien met als argument totaal NL onverantwoordelijk gedrag.
  Maw, het huidige AmbB is een slap onderhandelings resultaat van de sector onderhandelaars.
  80% weidegang door Dijksma is een poeslief lokkertje, maar geen enkele garantie, en in wezen een bewust volkomen out off spec doelstelling in huidige trend.
  Diegene die nu veel superheffing betalen, weten al lange tijd dat het fosfaatplafond gehaald gaat worden en er dus beperkingen komen.
  Dat gedrag zal men benoemen als goede ondernemers, immers vooruitzien etc.
  </em>

 • Ishtar

  <em>2/2</em>
  <em>Maar wat als sector bestuurders dit aspect niet vertellen aan hun eigen achterban, en misschien zelf wel door voorkennis wel handelen naar deze trend?</em>
  <em>En tevens in Brusse; pleiten LTO dus, cda en vvd voor kwijtschelden superheffing.......</em>
  <em>Dit zijn geen sector bestuurders, maar bestuurders die uit zijn op eigen belang, die samenwerken met cda en vvd populisten die niet eens</em>
  <em>hun eigen onderhandelings resultaat snappen, of uit kunnen leggen..........</em>
  <em>Ik mag hopen dat de 2e kamer er met gestrekt been in gaat.</em>
  <em>Een echte sector bestuurder zou zeggen, fosfaat plafond komt er, dus beperkingen, dus het advies aan je achterban is, asap zo snel mogelijk groeien.</em>
  <em>En wat zou het leuk zijn om te zien, welke bestuurders wel al maximaal uitbreiden, en er al jaren mee bezig zijn, maar wel tegen de eigen achterban zeggen,</em>
  <em>dat zij dat vooral niet moeten doen..........</em>
  <em>Bizar is dat een Rabo moet waarschuwen voor het bereiken van een fosfaatplafond, maar dat de boerenvertegenwoordigers en bestuurderds dat niet doen, niet willen,</em>
  <em>en niet uit kunnen leggen + cda en vvd en sgp polietieke figuren.........VION2........</em>

 • c.putten

  rechten invoeren en verhandelbaar tussen alle sectoren maken,kan de sterkste sector toch doorgroeien.

 • tinus888

  en afromen bij verkoop

 • Koen Franken


  Melkveerechten invoeren , en koppelen aan het fosfaatplafond , gaat men erover heen dan gewoon een generieke korting , net zoals dat destijds met de varkenshouderij gebeurde . En ieder zijn eigen broek ophouden !!

 • alco1

  Arie wil dus de weg op van de intensieve veehouderij. Nou toch liever niet.
  Wie de ruimte heeft in voer en mestplaatsing, is voor niemand een probleem.
  Waarom zullen die boeren moeten investeren in iets wat ze zelf niet veroorzaken. 

 • Mozes


  Mee eens @alco. Ook al komen er op termijn veerechten dan nog is de huidige weg de juiste. Door grondgebondenheid worden intensieve boeren geremd en kunnen extensieve boeren groeien zonder te investeren in een probleem wat zij niet veroorzaakt hebben. Ook wordt op deze manier voorkomen dat de melkveehouderij een nieuwe intensieve veesector wordt. 

  Door eerst grondgebondenheid veilig te stellen, ook als daarmee veerechten niet voorkomen worden is het meest rechtvaardig en dient het belang van de sector. We behouden maatschappelijk draagvlak en een goede marketingpositie wat belangrijk is voor de verwaarding van de melk. 

 • Koen Franken


  Maar denk je nu echt dat je gewoon ongehinderd door het fosfaat plafond kunt blijven gaan nadat de rechten er zijn , geloof het maar niet , de melkveehouderij gaat stteds meer op de intensieve veehouderij lijken , en ben bang dat ze daar op termijn ook op worden afgerekend . De samenleving veranderd steeds meer , we liggen onder een vergrootglas .

 • alco1

  Zelfs onder een vergrootglas moet je je zaakjes goed voor elkaar hebben en onheuse aantijgingen direct de kop indrukken voordat het 'ontkiemt'.


 • Koen Franken


  Alco , je wil het niet zien , dat ontkiemen is allang achter de rug , vele zijn het er over eens dat men al snel door het plafond heen gaat en dat de gevolgen daarvan veerechten zullen zijn , met de gevolgen daarvan dat ook de derrogatie op de helling gaat , dit kan je niet meer  de kop indrukken ,

 • alco1

  Arie. Dat ontkiemen slaat op dat de maatschappij steeds veranderd.
  Dat fosfaatplafond is het aller domste wat gesteld is.
  Straks zit iemand weer vast aan onzin van veerechten waar hij door veel mestruimte part nog deel aan heeft

 • Koen Franken


  Alco , manders heeft gewoon gelijk , dat domme fosfaatplafond is door de sector zelf aangedragen en heeft zich dadelijk zelf in het been geschoten . Je zult zien dat het straks weer de schuld van een ander is als er veerechten komen . Het zijn toch echt de melkveehouders welke  dit zelf hebben veroorzaakt , en geen bank of lto , of verzin het zelf maar .

 • landboer


  Volkomen met alco en mozes eens in #34 en #35 en #39!

 • Gijs Gans

  T,WAS een 1april grap van de rabobank

 • ALBA

  Wat wordt het referentiejaar 2015 of 2016?

 • haam

  weer een extra lucht handel waar de rabo leuk aan verdienen kan

 • Schraar

  Fosfaatplafond is een zegen voor Nederland. Er komt nu eenmaal geen ha landbouwgrond bij in Nederland, het worden er zelfs iedere dag minder.
  Goed dat er een bovengrens is wat betrefd fosfaatproductie, daar zullen we het gewoon mee moeten doen. Nu gaat het om een duurzame en dus zo veel mogelijk grondgebonden verdeling hiervan. 

 • somporn

  Schraar,onder welke steen kom jij vandaan.
  Wie betaald jou uitkering????

 • tikka


  Iemand enig idee wat het kost als de derogatie komt te vervallen bij overschrijding van het fosfaatplafond. Stel dat eventuele dierrechten op basis van referentiejaar  2013 of 2014 ook nog eens afgeroomt worden, dan ben ik de sjaak vanwege uitbreiding van anderen.

Laad alle reacties (43)

Of registreer je om te kunnen reageren.