Rundveehouderij

Nieuws 1529 x bekeken

Minder kali op eerste snede gras

Wageningen - In de nieuwe kali-bemestingsadviezen ligt het maximumadvies op grasland voor de eerste snede rond 50 kilo kali lager dan in de oude adviezen. Het kali-advies is aangepast door de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen op basis van onderzoek uitgevoerd door het Nutriënten Management Instituut en Wageningen Livestock Research.

Voor de vaststelling van de kalibehoefte in de eerste snede is het K-getal vervangen door de bodemparameters CEC (maat voor de bindingscapaciteit van de bodem) en het K-CaCl2 (de hoeveelheid direct beschikbare kali). Als alternatief kan ook advies gegevens worden op basis van lutum en organischestofgehalte.

Het advies voor de volgende sneden is gebaseerd op de onttrekking per snede. Alleen waar de kali-toestand hoog is, wordt de helft van de onttrekking geadviseerd.

Voor de overige sneden is bij weiden het advies hoger omdat er geen rekening wordt gehouden met de terugkeer van kali via weidend vee. In praktijk profiteert maar 20 procent van het gras van terugkeer van kali via urine of mest. Bij maaien is het advies vergelijkbaar met het oude advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.