Rundveehouderij

Nieuws 2190 x bekeken 6 reacties

Merendeel melkveehouders heeft oog voor probleem lozen perssappen

's-Hertogenbosch - Waterschap Aa en Maas heeft op twee melkveebedrijven overtredingen geconstateerd wat betreft het lozen van perssappen uit maiskuilen.

Volgens toezichthouder Twan Loeffen ging het niet om ernstige overtredingen en kwamen de melkveehouders er met een waarschuwing vanaf. Betrokken bedrijven krijgen tijd om de gesignaleerde problemen te verhelpen.

Afgelopen week werden in totaal achttien bedrijven in de gemeentes Oss, Maasdonk en Landerd steekproefsgewijs gecontroleerd op de lozing van perssappen. Vorig jaar werden alleen bedrijven bezocht die al eerder onder de aandacht waren gekomen.

Loeffen geeft aan dat een ruime meerderheid van de melkveehouders oog heeft voor de problemen die perssappen kunnen veroorzaken. De perssappen zijn zeer organisch en kunnen bij lozing op oppervlaktewater schade veroorzaken in aanliggende sloten en beken zoals zuurstofloosheid met vissterfte tot gevolg. Een liter perssap is volgens het waterschap net zo schadelijk als 100 liter huishoudelijk afvalwater. Om milieuschade te voorkomen controleren de toezichthouders van het waterschap daarom de bedrijven.

Volgens Loeffen blijft er een groep ondernemers die minder aandacht voor genoemd probleem heeft. Controles blijven daarom nodig. Bij ernstige overtredingen wordt proces verbaal opgemaakt waarop een straf- of bestuursrechtelijk boete kan volgen. Op de website goedboerenerf.nl staat informatie over maatregelen en oplossingen om erfafspoeling te voorkomen.

Laatste reacties

 • A1967

  Dhr Loeffen verkondigd dus dat perssappen zeer organisch zijn en daarom is 1 liter net zo schadelijk als 100 liter rioolwater, waar grote hoeveelheden chemicaliën en medicijnresten in zitten. Zou deze meneer daarvoor gestudeerd hebben, ik hoop niet dat hij zichzelf al te serieus neemt.

 • Marco22

  Hoeveel huihoudelijk afvalwater komt er in de sloot als de riooloverstorten open gaan? Wat zegt U? ...O ja daar is een ontheffing voor. Dus als je jezelf een papiertje geeft dan mag je smeren wat je wilt. duh. Duidelijk wat voor burgers en ondernemers geld. Geld niet voor overheidsinstanties.
  In het jaar 2000 is al afgesproken dat riooloverstorten gesaneerd zullen worden. En zie de overheid houd ook nog eens niet aan de afspraken.

 • BoB de Bakker

  Ik hoop dat de heer Loeffen op bovenstaande reacties wil reageren want de schadelijkheid is mij ook niet duidelijk. Dat het water in landbouwgebieden niet schoon genoeg is weet ik, maar dat is denk ik het gevolg van de drainering waaruit uit ook organische )mest)stoffen komen.

 • peter63

  Hallo BoB Het water in landbouw gebieden is zelfs zuiverder dan het water in natuurgebieden. In de landbouwgebieden zit minder nitraat dan in het water in natuurgebieden dit komt omdat er in de landbouw bemest wordt en het product wordt afgevoerd in natuurgebieden valt blad en rot het gras weg in de winter waardoor er meer stikstof vrijkomt en dit in de bodem terecht komt.
  In de landbouwgebieden mag nog zoweinig bemest worden zodat er niks in de drains terecht komt.

 • BoB de Bakker

  peter63, Als er zo weinig bemest wordt, waarom vinden de waterschapen bij zomerdag juist een hoger percentage nitraat in oppervlaktewater. Juist, door de drainage!

 • koestal

  Wat vind hij van al dat drugsafval dat in de natuur gekieperd wordt? die lui kan hij niet pakken,de boeren zijn een makkelijke partij voor hem,laat hij eens flink wezen en achter die drugscriminelen aan gaan ,dan is hij z,n leven niet veilig,dus maar boertje pesten !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.