Expertblog

1428 x bekeken laatste update:8 sep 2015

Fosfaat is geen probleem

De politiek moet haar achterban duidelijk maken dat juist de mestwetgeving het mestprobleem creërt.

CBS-cijfers over 2014 tonen dat de te plaatsen hoeveelheid fosfaat geen problemen oplevert. Er werd in 2014 ruim 172 miljoen 
kilo fosfaat geproduceerd. Daarnaast werd ook nog eens ruim 10 miljoen kilo aangevoerd in kunstmestvorm. Deze kunstmestfosfaat was, wettelijk gezien, nog te plaatsen binnen de bestaande 
gebruiksnormen.

Normoverschrijding

Dit geeft aan dat het fosfaatplafond niets meer te maken heeft met het landbouwkundig gebruik. Sterker: wanneer alle dierlijke fosfaat het kunstmestfosfaat zou kunnen vervangen, ontstaat 10 miljoen kilo fosfaatproductieruimte. In Brussel kan dan uitgelegd worden dat het fosfaatplafond van 173 miljoen kilo kan stijgen naar 183 miljoen kilo, zonder dat daarbij landbouwkundige en wettelijke 
gebruiksnormen overschreden worden. Dit betekent dat in Nederland circa 230.000 koeien extra gehouden zouden kunnen worden.

Fosfaat

Fosfaat is geen probleem. Het op de goede plek krijgen is wel een uitdaging. Ook de variatie in 
gehaltes van mest of ingedroogde fracties zorgen nogal eens voor verrassingen. De boetes bij overschrijding van de normen liegen er niet om. Geen akkerbouwer zal daarom alle benodigde fosfaat uit dierlijke mest willen ontvangen. Verwerking/vergisting en drogen van mest met daarnaast de inzet van mineralenconcentraten, geproduceerd uit dierlijke mest, kunnen deze problemen op lossen. De mogelijkheid tot een zorgvuldige en betrouwbare inzet van mest en bewerkte vormen van dierlijke mest is bepalend voor de toekomst van de veehouderij in Nederland.

Inzet van bewerkte mest is cruciaal voor de toekomst van de Nederlandse veehouderij.

Stikstof

Ook stikstof is geen probleem: voldoende plaatsingsruimte, met daarnaast een berg aanvoer van chemische stikstof in de vorm van kunstmest. Al in 2011 werd met het project Fosfaat: de bodem als bron aangetoond dat met slimme inzet van concentraten, dunne fractie en drijfmest dezelfde en zelfs betere werkingscoëfficiënten gehaald worden als bij de gangbare bemesting met drijfmest en kunstmest. Met andere woorden: met inzet van alleen dierlijke meststoffen en de daarvan afgeleide vormen is prima te werken binnen de geldende stikstofbemestingsnormen.

Lastige regelgeving

Het lastige zit hem in de wetgeving. Het blijkt erg moeilijk te zijn om in Brussel overtuigend en onderbouwd alternatieven te bespreken met als uitgangspunt dat dierlijke mest en bewerkte vormen van dierlijke mest extra ruimte krijgen binnen de geldende bemestingsnormen.

Grootste uitdaging voor politiek

Samengevat heeft de veehouderijsector een uitdaging om de dierlijke meststoffen 
op een betrouwbare manier op de juiste plaats te krijgen en in de gewenste vorm. Het goede nieuws is dat de kennis er is en de mogelijkheden voorhanden zijn om meer dierlijke mest te kunnen benutten en minder afhankelijk te zijn van kunstmest. De uitdaging die de politiek heeft, is groter. Zij moet uitleggen aan haar achterban dat juist de mestwet-
geving het mestprobleem creëert.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier.

Lees ook: Sharon, pak Brussel aan!

Of registreer je om te kunnen reageren.