Pluimveehouderij

Nieuws 10938 x bekeken 8 reacties

Kippenboeren verdacht van illegaal antibioticagebruik

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft proces-verbaal opgemaakt tegen 12 pluimveehouders. Zij worden ervan verdacht vleeskuikens te hebben laten slachten zonder te melden dat deze met antibiotica behandeld waren.

Het melden van een antibioticumbehandeling op de formulieren met voedselketeninformatie (VKI-formulieren) die worden ingevuld voor de slacht is verplicht. Bovendien mag een antibioticabehandeling alleen plaatsvinden op voorschrift van een dierenarts, die het verstrekken van de antibiotica vervolgens moet registreren in de database Centrale Registratie Antibiotica.

Strafrechtelijk onderzoek

Vleeskuikens van de 12 bedrijven bleken op de slachterij antibiotica te hebben gehad, terwijl dit niet op de VKI-formulieren was gemeld, en de behandelingen bovendien niet terug te vinden waren in de CRA-database. Inspecteurs van de NVWA doen nu nader onderzoek bij de pluimveebedrijven en hun dierenartsen. Dit strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Veren getest

Het antibioticagebruik kwam aan het licht doordat de NVWA in de pluimveeslachterijen veren van de kuikens testte op antibioticaresiduen via een nieuwe onderzoeksmethode. Met deze methode kunnen kippenveren getest worden op antibioticaresiduen, zelfs als die residuen in het vlees niet meer terug te vinden zijn. Uit die test, en nader laboratoriumonderzoek, bleek dat kuikens van de 12 bedrijven antibiotica toegediend hadden gekregen.

Avined zwaar teleurgesteld

Pluimveekoepel Avined zegt bij monde van beleidsmedewerker Erik de Jonge zwaar teleurgesteld te zijn in de pluimveehouders die hun antibioticagebruik niet hebben geregistreerd. "Het is een kwalijke zaak," aldus De Jonge. "De basis onder het antibioticabeleid is meten en monitoren. Als vleeskuikenbedrijven het gebruik niet registreren, komt dit de betrouwbaarheid van de gegevens niet ten goede, dat is zorgwekkend."

De Jonge voegt daaraan toe benieuwd te zijn of de betrokken vleeskuikenbedrijven wel hun dierenartsen hadden ingeschakeld. "Als bedrijven buiten hun dierenarts om antibiotica gebruikt hebben, moeten deze bedrijven wat ons betreft heel hard aangepakt worden."

Zelfcontroleprogramma antibiotica

Avined lanceerde afgelopen maand een zelfcontroleprogramma voor antibioticagebruik in de pluimveevleessector. In dit programma worden ook veren- en mestmonsters getest op antibioticaresiduen. De Jonge benadrukt dat de pluimveesector op deze manier heel hard werkt aan een betere borging van het gebruik.

Laatste reacties

 • b.brink1

  Ben benieuwd welk a.b. is gevonden. Het is bekend dat in granen en mais Chlooramphenicol zit.

 • fietskip

  Mijnheer Erik de Jong, ik heb nog geen openlijk antwoord gekregen op een paar vragen die ik eerder gesteld heb. 1: Worden alle kuikens die in Nederland geslacht worden en uit Duitsland, Denemarken, Belgie en Frankrijk komen hetzelfde bemonstert ? 2: wordt al het geimporteert kippenvlees ook zo goed gecontroleerd als U ons wil controleren? Het is een Europese regel op kritische stoffen. 3: Welke garantie geeft U dat alle Europese landen dit zelfde controleren? Als 1 van de vragen negatief beantwoord word wil ik graag ook daarvoor een bestuurlijke boete. Net zoals U ons wil behandelen! Als laatste wil ik van U ook nog een garantie dat het mestonderzoek alleen maar voor het antibiotica beleid gebruikt word (of kan dat niet!). Met belangstelling verwacht ik Uw antwoorden.

 • info401

  Daar ga jij vast geen antwoord op krijgen Fietskip.

 • Professor P

  Hoe betrouwbaar is deze nieuwe verentest?

  En kan deze test ook te nauwkeurig zijn?:
  Als er 10 km verderop antibiotica wordt gebruikt en een kip ademt stof in van dat bedrijf, is deze kip dan ook verdacht?
  (Hoe verontreinigt is ons drinkwater door (menselijke) antibiotica)?

 • fietskip

  @info401 , verwacht ik ook niet. Ik wil hier alleen mee aantonen dat die mensen te dicht bij de overheids ambtenaren zitten en hierdoor te veel het overheidsverhaal overneemt.

 • Pluimveehouderij1

  Beste Fietskip,
  De organisaties in de pluimveesector vinden de dreiging van antibioticaresistentie, zowel voor dieren als voor mensen, zorgwekkend en hebben besloten om als sector zelf maatregelen te nemen. Als voedselproducent en exporterend land is het belangrijk actief te werken aan risico’s rond volksgezondheid. Een eigen aanpak heeft als nadeel dat we als Nederland inderdaad voor de muziek uit lopen. Ik kan u ook geen garanties geven over de situatie in andere landen. De Nederlandse sector wil het antibioticagebruik inzichtelijk hebben en wil kunnen aantonen dat het gebruik op een juiste manier gebeurt. Helaas blijkt uit het bovenstaande bericht dat dit niet altijd het geval is.
  De Nederlandse overheid heeft gemeld dat veehouderijbedrijven moeten voldoen aan de Europese verplichting voor zelfcontrole op kritische stoffen. Met de overheid is afgesproken dat een controle op correct gebruik en op correcte registratie van antibiotica ook volstaat voor deze zelfcontrole.
  Het mestonderzoek zal alleen gebruikt wordt voor controle op antibiotica.
  Als u vragen heeft neem gerust contact op. Mijn contactgegevens staan op www.avined.nl
  Erik de Jonge

 • fietskip

  Beste Erik,
  allereerst bedankt voor uw reactie.
  Ik reageer hier terug zodat alle pluimveehouders het ook direct kunnen lezen.
  Ik ben ook bezorgt over antibioticaresistentie, maar op de resistentie bij mensen is mijn invloed niet zo groot als sommige mensen doen laten geloven. Als er nu onderzoek word gedaan op (Nederlands) pluimveevlees naar resistentie is het maar de vraag of het ook daadwerkelijk (Nederlands) pluimveevlees is. Als exporterend land moet je zeker werken aan risico's rond volksgezondheid, maar doe dat dan ook goed. Je gaat Nederlandse pluimveehouders controleren terwijl er veel kuikens uit het buitenland hier in Nederland geslacht worden en dan ook als Nederlands vlees verkocht mogen worden. Ik kan en wil me daar niet voor hoeven te verantwoorden, dat had je dan ook direct erbij moeten regelen. Je (als avined) had ook direct moeten verlangen van de overheid dat al het geimporteerde vlees aan ook zo'n controle moet voldoen.

 • fietskip

  Verder wil ik je er ook op wijzen dat er reeds vele jaren watermonsters bij vleeskuikenhouders en residumonsters aan de slachtlijn door de nvwa genomen worden. Met deze bovenstaande gevallen wil niet zeggen dat je dit beleid kunt verantwoorden wat nu gevoerd word. Zo ken ik er ook nog wel een paar! De Nederlandse overheid kan de rest van Europa er ook aan houden (wet kritische stoffen). Anders krijg je het zelfde als bij de legpluimveehouders. Daar voldeden ook niet alle landen direct aan. Tot slot: je kunt nog zo'n mooie en goede of zelfs beste sector hebben, als je te ver voor de muziek uitloopt kun je jezelf ook snel uit de markt prijzen.
  Dit stuk is niet op de persoon maar over avined.
  m.v.g Fietskip

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.