Pluimveehouderij

Nieuws 2187 x bekeken

Snavelmonitoring tijdelijk stilgelegd

De snavelmonitoring bij pluimvee wordt tijdelijk stilgelegd. Nu is die monitoring tijdrovend en dat blijkt pluimveehouders en erfbetreders ervan te weerhouden om eraan deel te nemen.

De 'snavelmonitoring' (officieel: Brede Praktijkmonitoring) bij pluimvee wordt tijdelijk stilgelegd. Dit heeft de Stuurgroep Plan van Aanpak Ingrepen besloten. De monitoring is stilgelegd om haar te vereenvoudigen. Het blijkt dat het uitvoeren van de opgestelde protocollen (te) veel tijd vraagt en dat dit pluimveehouders en erfbetreders ervan weerhoudt deel te nemen. Bij legkippenhouders en opfokkers is de deelname maar een fractie (in termen van het aantal koppels) van wat de stuurgroep voor ogen had.

Effect van het niet-behandelen van snavels

Doel van de praktijkmonitoring is het effect van niet-snavelbehandelen van legkippen en vleeskuikenouderdieren te onderzoeken en het weglaten van die ingreep te kunnen evalueren. Zij is ook bedoeld om te weten te komen waar kansrijke oplossingen liggen voor het houden van hennen zonder snavelbehandeling.

Evaluatie biedt pluimveehouderij ruimte voor overleg

De evaluatie biedt de pluimveesector de mogelijkheid met de overheid te overleggen over het verbod per september 2018.

De Stuurgroep constateert dat steeds meer afnemers vragen naar eieren van niet-behandelde hennen en dat daarom veel pluimveehouders denken dat het verzamelen van praktijkinformatie geen meerwaarde heeft. Dat is niet het geval.

De vereenvoudigde monitoring zal met de belangenorganisatie LTO/NOP en NVP worden uitgewerkt. Fokorganisaties en COBK (Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens) nemen hierin het voortouw.

Vereenvoudiging monitoring zal 4-6 weken kosten

Het vereenvoudigen van de protocollen zal vermoedelijk vier tot zes weken duren. Gedurende die periode kunnen pluimveehouders zich wel voor deelname aan de praktijkmonitoring, maar daar zal dat nog even geen invulling aan worden gegeven.

Of registreer je om te kunnen reageren.