Home

Nieuws 4019 x bekeken 19 reacties

Sector tegen wetsvoorstel dieraantallen

Doetinchem - Het wetsvoorstel Dieraantallen en Volksgezondheid dat staatssecretaris Dijksma ter consultatie heeft gepubliceerd valt niet in goede aarde bij de veehouderij organisaties.

Dirk Jan Schoonman, voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), laat weten dat in het wetsvoorstel 'wel heel erg sterk een link gelegd wordt tussen gezondheid en aantallen dieren'. Volgens hem is maar zeer de vraag of er bewijs is dat er een verband bestaat tussen volksgezondheid en hoeveelheden dieren per gebied, bedrijf of stal. "Het wetsvoorstel biedt ruimte voor veel discussie", aldus Schoonman. "Gaat het wel werken", vraagt hij zich af. Schoonman benadrukt dat zoönosen in de melkveehouderij niet zo'n groot probleem zijn, vergeleken met bijvoorbeeld de geitenhouderij. "Bij ons is dit onderwerp minder actueel. Ik vraag me dan ook af of er wel aanvullende maatregelen nodig zijn. In de melkveehouderij worden middels het fosfaatplafond de dieraantallen geregeld", aldus Schoonman.

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) is 'faliekant' tegen het wetsvoorstel. "Wij nemen met kracht afstand van het voorstel", reageert voorzitter Ingrid Jansen. Volgens haar heeft de varkenshouderij al te maken met voldoende wetten en regels, zowel nationaal als op provinciaal niveau op het gebied van bijvoorbeeld geur en ammoniak. Ook zij benadrukt dat er geen wetenschappelijke basis is die aantoont dat er een relatie is tussen dieraantallen en volksgezondheid. "De staatssecretaris moet het wetsvoorstel intrekken", zegt Jansen. Het voorstel staat volgens haar ook lijnrecht op de onlangs gepresenteerde verduurzamingsagenda van de varkenshouderij, verwoord in de nota Recept voor Duurzaam varkensvlees. "Dit wetsvoorstel doet afbreuk aan de voedselvoorziening en economische situatie in de varkenshouderij", aldus Jansen.

Stichting VROM? die tegen megastallen en intensieve veehouderij is laat weten dat ze altijd blij is met maatregelen die een verdere intensivering van de veehouderij tegengaan. "We zitten nu echt tegen het maximum aantal dieren aan", zegt woordvoerder Jan Veldhuis van de stichting. Volgens hem is Nederland te klein voor intensieve veehouderij. "De slag om de bulk gaan we altijd verliezen van landen zoals China, waar veel meer ruimte is en de productiekosten lager zijn." Veldhuis vindt het een goed idee om dieraantallen te beperken 'hoe pijnlijk ook voor de ondernemers'.

Sonja Borsboom van burgerinitiatief Megastallen Nee had nog geen tijd om kennis te nemen van het wetsvoorstel en om een reactie te geven. Q-uestion, de stichting voor mensen met Q-koorts, is onbereikbaar voor commentaar.

Laatste reacties

 • koestal

  Dijksma gaat stug verder met haar ontmoedigingsbeleid voor jonge boeren ,mist kennis en ervaring van de landbouw,zo kun je wel verder als een olifant door de porceleinkast,de natuurorganisaties dragen haar op handen

 • Joseph,de man

  Helaas ze heeft wel gelijk
  er zijn genoeg :
  boeren
  koeien
  varkens
  kippen
  geiten
  in dit kleine land

 • famtillemans1

  helaas ze zijn er nu toch, moet brazilie nog meer bossen gaan kappen en wij meer dure grond natuur maken ???!! we zijn een klein land en altijd blijven iemand die daar niet tegen kan . tegen grote stallen kassen snelwegen enz . moet gaan imigreren

 • famtillemans1

  immers zorgt de overheid en de consument zelf voor die grootschaligheid : want ze willen de boer en tuinder zo weinig mogelijk betalen

 • juur

  Als je als sector geen goede regeling voorstelt.Dan word het wel voor je geregeld .De goeden moeten het onder de slechten lijden Dat krijg je als alles kan en moet.

 • Jeroen Rohaan

  Als consument Nederland meent om een maximum te moeten stellen aan bedrijfsgrootte; geldt dit dan alleen voor de veehouderij of ook voor AH; JUMBO; PLUS; SHELL; BAM: NAM en vele andere bedrijven? Omdat de consument gaat shoppen bij grootgrutters hebben deze veel macht en invloed op prijsvorming. Als de overheid meent om deze wet te moeten doorzetten laat ze dan ook ervoor zorgen dat wij als primair producent, ook bij kleine bedrijfsomvang, een voldoende belegde boterham kunnen verdienen. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Maar ja; dat is dan weer staatssteun of kartelvorming........

 • kanneger

  Als het gaat om zware industrie zoals bijvoorbeeld op industrieterrein Moerdijk, dan vind men centralisatie (nog) het beste, en kijkt men ook niet naar wat de gevolgen hiervan zijn voor de volksgezondheid in die regio.
  Zolang er nog verhoudingsgewijs kleine spelers zijn in de landbouw sector kan de overheid van alles klaar maken. En vakbond van melkveehouders en varkenshouders heeft het gros van het volk nog nooit iets van gehoord dus maakt weinig indruk.

 • Elevage

  dieraantallen en volksgezondheid zijn nog nooit bewezen gelinkt met elkaar. Dat moet eerst grondig onderzocht worden voor er met dit soort uitspraken gegooid kan worden.
  Anders stel ik voor dat we net zoveel vee op stal hebben als er mm regen valt. En in de stad mag je alleen met je auto het aantal zonuren per jaar omgerekend naar dagen. En zo kunnen we nog meer verzinnen.
  Landbouw is een tak in Nederland die stevig staat als een huis en ook zo gezien mag worden, en dan met name door de staatssecretaris.

  En ja @ jilitjens dit land is veel te klein en moet daarom zo efficient mogelijk benut worden zodat er voor iedereen plaats is. En die plaats is er echt, maar dan moet je het wel willen zien, en niet alleen wat aantallen noemen en dan hopen dat ze allemaal weglopen, zodat jij kunt fietsen in de OVP

 • Burnetti

  Aantal staat in directe relatie met infectiedruk.

  Daarom bestaan ruimingen!

  Dit is internationaal al lang bewezen.

 • Mozes

  @Burnetti, in een dorp geven 10 bedrijven met 1000 varkens minder infectiedruk dan 1 bedrijf met 10000 varkens?

 • BouwersEJ

  Zijn er ook niet teveel mensen in Nederland? Wordt nooit iets over gezegd. Want stel je voor dat jij of ik morgen moeten vertrekken. Dat is ook ongeveer het gevoel dat agrarisch ondernemers krijgen. Je bestaansrecht wordt aan alle kanten beschadigd.

 • pinkeltje

  Feitelijk zijn alle problemen terug te brengen tot overbevolking. Dat is een wereldwijd probleem maar dat zien we liever niet. Daarom doen we maar wat aan symptoombestrijding. Een maximale omvang voor bedrijven vastleggen is op zich tamelijk onzinnig maar het zal duidelijk zijn dat je boeren niet ongebreideld hun gang kunt laten gaan. We weten allemaal dat het dan ook niet goed komt.

 • LUCTOR

  @famtillemans #4 Al was de melk net zo duur als genever was het nog niet genoeg daarom ook de vraag wanneer is genoeg genoeg?
  Kijk naar de grond en pacht prijzen op deze postzegel met het stijgen van de melkprijs zullen deze ook stijgen wie is hier nu het beste jongetje van de klas?
  Steeds meer produceren voor een steeds lagere prijs lijdt dat tot een hoger inkomen?

 • alco1

  Het is mens eigen om steeds maar meer te willen. En het zelfs zo dat mensen die het best verdienen, ook de grootste uitbreiders zijn. (belasting technisch)
  Ook moeten we eens beseffen dat marktwerking niet te bedwingen is, vooral nu door multinationals alle wereldgrenzen vervagen.

 • Fermer

  Met het vergroten van de bedrijven, het opschalen, verkleinen we het draagvlak bij de burger. Het imago wordt door deze groep opschalende boeren zo alleen maar negatief gevoed. Door allerlei kostprijs opdrijvende maatregelen probeert de landbouw dit weer in zijn geheel te verbeteren naar de burger toe. Maar het lijkt nooit genoeg en ook de kleinere boer moet aan deze verplichtingen voldoen. Met gemak komt er een tweedeling onder de boeren onderling, als er al van enige solidariteit sprake was. Buiten de verdeeldheid tussen de agrarische sectore,( metsproblematiek), ontstaat er nu ook een verdeeldheid binnen de melkveesector. Niet groeiers worden aangekeken voor de problemen die de grote groeiers maken en draaien mede voor die negatieve gevolgen op. Hoelang willen we dit nog, deze verdeeldheid draagt bij aan onze ondergang als melkveesector.

 • alco1

  @emmerei. Overal heb je weer gelijk in. Maar hoe wil je dat voorkomen?
  Binnen lands grenzen kun je misschien nog wat regelen, maar dan houdt het ook op. Een zeer moeilijke zaak dus, vooral als je van export afhankelijk bent.
  Kijk ook eens op het product verkoop op internet. Al het normale wordt weg geconcurreerd door de lage lonen en kinderarbeid elders.
  Ons onderscheiden in een betrouwbaar product is het enigste wat voor ons internationaal van belang is.

 • Fermer

  @Alco, het is denk ik niet meer te voorkomen. Wij zagen de bui aankomen en hoopten dat we ongelijk kregen. Er deed zich in 2009 een kans voor om uit Nederland te vertrekken en dat hebben we mede daardoor aan gegrepen. Toch voelen we ons nog steeds verbonden met andere boeren in een situatie als de onze toen.

  Je onderscheiden in een betrouwbaar product, dat blijft ook moeilijk. Wat vindt de consument betrouiwbaar? Is er een afzetmarkt op die schaal die kostprijs dekkend is? Is het nog leuk om zo te MOETEN boeren?

  De jonge generatie boeren heeft geleerd dat grote koppels koeien het rendabelst is en dat ze uitgaat van 10.000 liter per koe en 5 koeien per bunder, met een minimale opbrengstprijs van een gemiddelde van de laatste 5 jaar, 35 cent, en met gemiddelde ruwvoerkosten van de laatste 5 jaar, 1500 euro per hectare mais. Wat als bij deze grote groei één van deze factoren tegenvalt? Hun enigste oplossing is nog meer melk, dus de tegenvaller wordt dan alleen nog maar groter. Hoe lang zullen die groeiers dat vol kunnen houden en hoe vindt de burger deze toenemende prestatiedruk op de koeien en de grond?

  Als niet groeier moet je dit proces afwachten en hopen na de tijd dat jij in ieder geval nog overeind bent en dan komen misschien weer normalere tijden.

 • Burnetti

  @emmerei
  Oef, je schetst heel eerlijk een zwart scenario voor de melkveehouderij.....

 • Fermer

  @Burnetti, hoe zie jij dan de toekomst voor de melkveehouderij in Nederland in de wereldwijde concurentiestrijd met wereldmarkt prijzen?

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.