Home

Nieuws 1500 x bekeken 9 reacties

3 miljard oogstverlies door vieze lucht

Den Haag - De Europese landbouw verliest jaarlijks 3 miljard euro aan oogst door de effecten van luchtverontreiniging.

Dat berekent de Europese Commissie in een studie naar de negatieve effecten van onder meer de uitstoot van ammoniak en fijnstof.

Volgens dezelfde studie wordt 71 procent van de Natura-2000-gebieden blootgesteld aan vermesting. Jaarlijks komen 400.000 mensen vroegtijdig te overlijden als gevolg van luchtverontreiniging.

De directe economische schade door luchtvervuiling bedraagt volgens de Europese studie 23 miljard euro per jaar.

Een groot deel van de schade wordt veroorzaakt door de uitstoot van het verkeer (stikstofoxiden, fijnstof), maar ook de landbouw draagt er aan bij (fijnstof, methaan, ammoniak).

De vermindering van de luchtverontreiniging gaat deels op kosten van de landbouw. Hoe hoog die kosten in Nederland zullen zijn is nog onderwerp van onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).  Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) hoopt dat de kosten-baten-analyse van het PBL nog dit voor jaar klaar zal zijn. De uitkomst van dat onderzoek zal mede bepalend zijn voor het standpunt dat Nederland inneemt over de doelstellingen die de Europese Commissie om de luchtverontreiniging te verminderen.

De Europese Commissie wil in elk geval voor de periode na 2020 de emissieplafonds voor onder meer ammoniak naar beneden bijstellen. Tegelijk moet er meer werk gemaakt worden van de naleving van de nu al geldende regels, vindt de EU. "Het is duidelijk welke bijdrage de landbouw kan leveren aan een betere luchtkwaliteit", stelt de Europese Commissie. Daarbij duidt de commissie  op de verlaging van de ammoniakplafonds in de nationale emissieplafonds. Verder moet binnen het  gemeenschappelijk landbouwbeleid ook aandacht zijn voor de vermindering van de schadelijke uitstoot.

Laatste reacties

 • miniplaat

  Ik vind de uitkomsten van dit onderzoek nogal discutabel. Als de lucht zo slecht zou zijn hadden we toch zelf ook wel meer last gehad met ademen? En de lucht zou de afgelopen decennia steeds slechter zijn geworden, maar de opbrengst van de gewassen stijgt alleen maar. Dus dit onderzoek toont resultaten die tegenstrijdig zijn met andere onderzoeken, die ook door EU en andere overheden worden getoond. Ik zie dit meer als een springplank zodat ze nog meer regels kunnen opdwingen aan landbouw en andere sectoren. Een 'wij van wc eend' onderzoek, eerst het resultaat bedenken en dan onderzoeken

 • alco1

  Miniplaat. Dit zijn van die onderzoeken waarbij de resultaten als eerste onder de streep staan.

 • jordi 1455

  Motoren worden schoner, de uitstoot van ammoniak wordt gereduceerd door luchtwassers. Wanneer wordt men eens wakker dat die milieu freaks de boel voor de gek houden.

 • Jongman

  De gevaarlijke groene lobby weer eens de pers gehaalt. Weer een aanslag op het boerenbedrijf.

 • Elevage

  gelukkig leveren alle schone steden geen enkele bijdrage aan de vervuiling.(ahum) En ik wil wel eens iets meer weten over die 400.000 overleden mensen, want hangen die aan de uitlaat van een trekker of boven een luchtwasser?? denk 't niet!!

 • Wim Claessens

  Ik denk niet dat dit voor Nederland geld, wij voldoen aan allerlei regels. Het mooiste is dat diezelfde Wilma Mansvelds vanaf 2016 alle openbare verharding in Nederland wil borstelen of branden/stomen. Dat is dus dweilen en meteen een nieuwe kraan open zetten.

 • agratax2

  Laten we even terug gaan in de tijd. Enkele jaren geleden is er rond Utrecht een uitbreidingsplan gelanceerd met infrastructuur. Toen Brussel hier lucht van kreeg bleek het hele plan te stranden op de Brusselse regels voor Luchtverontreiniging. Wie nu denkt einde plan heeft het mis, de politiek draaide de regels en de plannen zo dat ze weer pasten bij elkaar en nu gillen 'Ho, stop, jullie vervuilen te veel er sterven te veel mensen'. Waarom sterven er te veel mensen, waarom kost dat sterven geld. Kost een langdurig ziekbed of dementie behandeling niet veel meer geld. Hier worden vermoedelijk weer onderzoeken gedaan waarbij zoals @alco1 schrijft 'De uitkomst bij de opdracht wordt mee gegeven'. Hoe neutraal wil je het hebben?

 • vogel

  Misschien moet je wel lezen dat door de effecten van regels die opgesteld zijn n.a.v de luchtvervuiling er voor 3 miljard minder van het land komt. De politiek zal het wel lezen door een bril van (hans) anders

 • agratax2

  @vogel. Dit rapport wordt door vele mensen anders gelezen en wel zo dat de uitkomst van het verhaal past op hun denkbeelden. Het geeft weer een nieuwe Babylonische spraakverwarring.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.