Commentaar

2001 x bekeken

Haperend internet, topsector offline

Beroerd internet frustreert de technologische vooruitgang van boerenbedrijven.

Supersnel internet. Voor stedelingen is dat vanzelfsprekend, maar voor mensen in het buitengebied niet. Ruim twee derde van de boerenbedrijven heeft wekelijks problemen als gevolg van haperend internet, zo blijkt uit een onderzoek van Boerderij.

Het internet heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een bescheiden zaak tot een noodzakelijke basisbehoefte, net als riolering, wegen, waterleiding, stroom en telefoon. Deze ontwikkeling zet onverminderd door. Ook de overheid ziet de mogelijkheden ervan in en vraagt haar burgers steeds meer digitaal te doen. Denk hierbij aan de 
belastingaangifte. Gegevens verstrekken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, (RVO.nl), voorheen Dienst Regelingen? Nu kan het nog op papier, maar RVO.nl streeft naar 100 procent digitaal.

Het reilen en zeilen van het boerenbedrijf wordt in hoog tempo afhankelijk van internet. De evolutie van de precisietechnologie is een feit en maakt de komende jaren een sprong voorwaarts, dankzij de integratie van alle systemen en intelligente koppeling van data. Melkrobots, voermachines en programma’s voor teeltmanagement functioneren niet zonder goede onlineverbinding.

Op al deze terreinen worden komende jaren grote slagen 
gemaakt, om efficiënter en duurzamer te boeren. Dat is cruciaal voor de relatief kleinschalige Nederlandse landbouw. Om op wereldschaal concurrerend te blijven, moeten boeren het maximale halen uit schaarse, kostbare grond. Dat betekent produceren met zo min mogelijk gewasbeschermingsmiddelen, antibiotica, kunstmest en energie.

Met het predikaat topsector propageert de overheid Nederland ook in de toekomst leidend te houden in agro&food. Maar als de overheid de Nederlandse groeidiamant werkelijk als een grote agrispeler wil behouden, moet zij de regie nemen en zich inzetten voor een optimale infrastructuur. Of dat nu via kabels, satellietverbindingen of zendmasten gaat; als de boer maar een goede, snelle betrouwbare verbinding heeft met het wereldwijde web.

Of registreer je om te kunnen reageren.