Akkerbouw

Nieuws 1468 x bekeken

Bodemverbetering belangrijker dan precisiebemesting

Met verbetering van de bodem is meer winst te behalen dan met plaatsspecifieke stikstofbemesting. Dat is een van de conclusies uit het project Akkerbouw 2.0 Hightech Sensing van Delphy, ZLTO en ZAJK.

Verschillen in gewasgroei gedurende het groeiseizoen zijn vrijwel allemaal terug te voeren op de bodemgesteldheid van het perceel. Bijsturen van het gewas op basis van de biomassa-ontwikkeling heeft betrekkelijk weinig effect.

Volgens Delphy-adviseur en projectbegeleider Hans Moggré is veel van wat je ziet op vliegtuigbeelden ook te zien in bodemkaarten, hoogtekaarten of historische kaarten. Door kaarten over elkaar heen te leggen kun je verbanden vinden tussen bodem en gewasgroei en daarmee verbeteringen doorvoeren.

Geen rechtstreekse link biomassa en aardappelopbrengst

Moggré laat aan de hand van een voorbeeldperceel zien dat de ontwikkeling van de biomassa niet rechtstreeks gekoppeld is aan de uiteindelijke aardappelopbrengst. Het perceelsgedeelte dat al vroeg de meeste biomassa ontwikkelde, leverde uiteindelijk de laagste aardappelopbrengst. Voor een hoge opbrengst zijn dus andere factoren belangrijker dan de loofontwikkeling.

Stikstofgehaltes ook niet maatgevend

Ook de stikstofgehaltes in het blad laten nauwelijks een relatie zien met de eindopbrengst. Daaruit trekken de onderzoekers de conclusie dat bij de huidige stikstofniveaus stikstof bij aardappelen niet de bepalende factor is voor opbrengstverschillen binnen een perceel. Hoewel bemesting niet op biomassa te sturen is, geeft de ontwikkeling van de biomassa wel inzicht in de verschillen binnen een perceel en geeft het handvatten om de bodem te verbeteren.

Vocht belangrijke factor

Vocht blijkt een van de belangrijkste factoren voor de gewasgroei. Veel verschillen in groei zijn daar direct of indirect aan te koppelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.