Foto: Mark Pasveer RundveeAchtergrond

Zuivelindustrie legt veehouder globale keuzes voor

Het melkreductieplan moet nog worden goedgekeurd, maar de zuivelindustrie deelt de globale inhoud ervan alvast met de leden en leveranciers. Boeren kunnen bij voorbaat voldoen, of via twee wegen inkrimpen.

De melkveehouderij wordt geacht om 6,5 miljoen kilo fosfaat uit de markt te halen, blijkt uit het voorstel dat de meeste Nederlandse zuivelproducenten hebben gedeeld met hun leden/leveranciers. Daarmee pakken zij het overgrote deel van de 8,2 miljoen kilo die is benoemd als reductievolume. De mengvoerfabrikanten nemen 1,7 miljoen kilo voor hun rekening. De handelaren in natte bijproducten worden geacht ook een volume te beperken, maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid.

Verplichte melkgeldregeling

Veehouders hebben volgens het voorstel twee keuzes om de aanvoer te beperken tot het niveau van 2 juli 2015 minus 4%:

  • A – de verplichte melkgeldregeling, of:
  • B – de vrijwillige veereductieregeling.

Wie niets aangeeft, doet mee aan de verplichte regeling. Daarbij wordt alle melk boven het volume in 2015 met 90% gekort (korting op garantie-/voorschotprijs). De precieze leveranties per maand worden gespiegeld aan het leveringspatroon in 2016 (omdat 2015 door het aflopen van de quotering een erg afwijkend aanvoerpatroon kende).

Wie niets aangeeft, doet mee aan de verplichte regeling.

De opbrengst van de inhouding wordt gebruikt voor de beloning van de melkveehouders die keurig binnen de grenzen blijven. De bedoeling is om die bonus ook volgend jaar al uit te keren. Er wordt nog op gestudeerd hoe dat moet.

Vrijwillige reductieregeling

Wie niet mee wil doen aan de verplichte melkgeldregeling, kan zich aanmelden voor de GVE-reductieregeling. Deelnemers krijgen een GVE-referentie die gelijk is aan het aantal GVE’s per 2 juli 2015 minus 4%. Over elke GVE die te veel aanwezig is, wordt maandelijks een malus geheven. Die bestaat uit de toekenning van 800 kilo melk per GVE, waarop vervolgens een melkprijskorting van 90% wordt toegepast. De malus kan worden beperkt door GVE’s af te voeren. Dan wordt per GVE juist 800 kilo melk van totale geleverde volume afgehaald. Afvoer moet worden aangetoond via een export-, dood-, of slachtverklaring.

Vrijstelling voor wie al voldoet aan referentie 2 juli 2015 minus 4%

Melkveebedrijven die al voldoen aan de referentie van 2 juli 2015 minus 4% zijn vrijgesteld van de regelingen, maar moeten volgend jaar wel elke maand het aantal aanwezige GVE’s op het bedrijf opgeven. Bovendien komen zij in aanmerking voor de bonus.

Het plan is nog onder voorbehoud van instemming door betrokkenen en moet Algemeen Verbindend worden verklaard door de minister van Economische Zaken.