<em>Foto: Jan Willem Schouten</em> AlgemeenNieuws

Zuid-Holland opent aanmelden pacht landbouwgrond 2017

Tot uiterlijk 1 juli kunnen boeren en andere belangstellenden zich aanmelden voor de pacht van provinciale pachtgronden voor 2017.

De provincie Zuid-Holland verzorgt de uitgifte van landbouwgronden voor pachtjaar 2017. De provincie kan extra voorwaarden stellen bij het verpachten van de gronden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone agrarische pacht en pacht onder voorwaarden van natuurbeheer. De voorwaarden voor natuurpacht gelden voor gebieden binnen het Natuur Netwerk Nederland en de weidevogelgebieden.

Beheer
WP Admin