Foto: Anne van der Woude AlgemeenNieuws

Zuid-Holland geeft boerenlandvogels de ruimte

Provincie Zuid-Holland gaat samen met boeren, natuurorganisaties en vrijwilligers zorgen voor extra leefruimte voor akker- en weidevogels zoals de grutto en de kievit.

Dat meldt de provincie Zuid-Holland. Daartoe hebben de partijen een Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. Woensdag 13 maart is het actieplan ondertekend in het provinciehuis.

Meer plasdrasgebieden

In het plan staan concrete maatregelen omschreven die boerenlandvogels meer ruimte moeten bieden. Zo wil de provincie bijvoorbeeld meer plasdrasgebieden aanleggen. Momenteel liggen er meer dan 100, maar daar komen er nog net zoveel bij. Ten tweede moeten boerenlandvogelgebieden kwalitatief verbeterd worden. Hiertoe wordt meer kruidenrijk grasland aangelegd en moet de mestgift verlaagd worden. In natuurreservaten wordt het waterpeil verhoogd.

Weidevogelkerngebieden

Ten derde worden weidevogelkerngebieden ingericht op grond van de provincie. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Zuidpolder van Delfgauw. Bovendien wordt in 3 regio’s onderzoek gestart naar mogelijkheden om het aantal insecten, het bodemleven en de oppervlakte aan kruidenrijk grasland te verhogen.

Gedeputeerde Han Weber benadrukt de noodzaak om te investeren: “Als het niet goed gaat met de boerenlandvogels, zegt dat iets over de staat van ons landschap. Met het actieplan steken we samen de handen uit de mouwen voor onze boerenlandvogels.”

Het actieplan is opgesteld in samenwerking met BoerenNatuur Zuid-Holland, de collectieven voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, natuurbeheerders, vrijwilligers, de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en het Zuid-Hollandse Kennisteam.

Beheer
WP Admin