Premium
De nieuwe hal van mestdistributeur Joop van Leijsen voor de opslag van akkerbouwproducten en de verwerking van mest. Het dak ligt vol zonnecollectoren. De groene energie wordt gebruikt om de pompen, mixers en klimaatinstallatie te laten draaien. - Foto: Roel Dijkstra fotografie VarkensAchtergrond

Zeeuwse mestverwerker gaat draaien op zonne-energie

Mestdistributeur Joop van Leijsen, met op de achtergrond de betonnen silo's voor de opslag van de Optimest. - Foto's: Roel Dijkstra fotografie

De omvormers voor de zonnenpanelen zitten onder de overstek van de loods.

De elektrisch aangedreven mestscheider, op de eerste verdieping van de hal.

De zes afsluitbare tunnels op de begane grond zijn gemaakt om de dikke fractie van de mest te composteren en/of te drogen.

De beluchtingsunits voor het composteren en drogen van de mest staan op de verdiepingsvloer. Op de achtergrond het afzuigkanaal dat richting de luchtwasser gaat.

De voorste ruimte van de loods is in gebruik als opslag en voorzien van de modernste klimaattechniek.

Van Leijsen rijdt mest uit over het land van zijn afnemers. Dit betreft veelal Optimest, het concentraat uit eigen verwerking.

In de ruimte rechts staat de chemische luchtwasser

Het centrale afzuigkanaal dat alle lucht die vrij komt bij de mestbewerking afvoert naar de chemische luchtwasser.

Achter de luchtwasser is een biobed geplaatst van 2,5 meter diep en een oppervlakte van 400 vierkante meter.

De afronding van het enorme project zit in de eindfase. De verharding aanleggen moest begin oktober niettemin nog gebeuren.

De ruimte onder de mestscheider. Hier komt de dunne fractie uit, vanwaar deze Optiemest naar een buitensilo wordt gepompt. Wel wordt het volume telkens vastgelegd, met behulp van flowmeters.

Beheer
WP Admin