Een drone foto van de Oosterschelde, een Natura 2000-gebied in Zeeland. De provincie uit teleurstelling over slechts €4 miljoen steun van het Rijk voor landbouw- en natuurprojecten, aanzienlijk minder dan de gevraagde €67 miljoen. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Zeeland ontstemd over ‘schamele €4 miljoen’ voor gebiedsprogramma

Zeeland teleurgesteld: krijgt slechts €4 miljoen van gevraagde €67 miljoen voor natuur– en landbouwmaatregelen; minste van alle provincies.

Zeeland is zwaar teleurgesteld over de €4 miljoen die het Rijk voor de provincie heeft gereserveerd om de eerste maatregelen uit het Zeeuwse gebiedsprogramma te kunnen uitvoeren. “Men verlangt van ons dat wij grote stappen zetten, en dan is er in fase 1 een schamele € 4 miljoen gereserveerd. Dat doet geen recht aan hetgeen wij hier willen realiseren”, zegt gedeputeerde Wilfried Nielen (natuur).

Zeeland ontvangt het minst van alle provincies

Zeeland vroeg aan het Rijk een bedrag van bijna €67 miljoen om aan de slag te kunnen gaan met maatregelen die zijn opgenomen in het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en waarmee mogelijk vrij vlot kon worden begonnen. Van de bijna € 1,3 miljard die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een eerste fase beschikbaar stelt voor landbouw- en natuurmaatregelen, heeft Zeeland zicht op slechts € 4 miljoen. Dat is veruit het minst van alle provincies.

Nielen legt uit dat het Rijk bij het selecteren van koplopersmaatregelen vooral heeft gekeken naar zogenoemde prioriteitsgebieden waarvoor nu de grootste aandacht moet zijn, zoals veenweiden en beekdalen. “In Zeeland hebben we vooral kleigrond.”

Stimuleren biologische landbouw

De gedeputeerde laat weten toch gemotiveerd te blijven om de eerste zogeheten koplopersmaatregelen uit te voeren. Daarbij gaat het onder meer om het stimuleren van de biologische landbouw en het versterken van de natuur buiten de Natura 2000-gebieden.

Zeeland hoopt op termijn op meer geld van het Rijk voor het nemen van maatregelen voor het verbeteren van de natuur, landbouw, klimaat, en water en het verminderen van de uitstoot van stikstof. “Voor de maatregelen van fase 2 spant het Rijk zich in om voor Zeeland €3,45 miljoen te budgetteren. Begin 2025 moet duidelijk worden welk bedrag Zeeland krijgt”, meldt de provincie.

Beheer
WP Admin