Foto: ANP VarkensNieuws

Wilde zwijnen geen risico varkenspest

Wilde zwijnen vormen op dit moment geen groot risico voor de insleep en verspreiding van varkenspest in Nederland. Daarom is geen aanscherping nodig van het risicobeheer voor wilde zwijnen.

Daarom is geen aanscherping nodig van het risicobeheer voor wilde zwijnen. Het beheer van wilde zwijnenpopulaties is de verantwoordelijkheid van de provincies. Dat antwoordt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in antwoord op vragen van VVD kamerlid Helma Lodders.

Menselijk handelen risicovoller

Volgens de minister is de verspreiding over grote afstand niet te wijten aan wilde zwijnen maar aan menselijk handelen door het weggooien van met varkenspest besmette etensresten. Jagers, veehouders en andere betrokkenen worden geregeld gewezen op de risico’s van het achterlaten van producten van varkens of wilde zwijnen uit besmette landen in natuurgebieden in Nederland. Daarnaast wordt geregeld gewezen op het verbod op het voeren van keukenafval aan varkens of wilde zwijnen en op het belang van het nemen van passende hygiënemaatregelen.

Beheer
WP Admin