RundveeNieuws

Wet grondgebonden melkveehouderij drijft grondprijs niet op

Den Haag – Melkveehouders kiezen bij het uitbreiden van hun bedrijf vooral voor mestverwerking omdat grond te duur is. Daardoor zal het nieuwe wetsvoorstel ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ geen prijsopdrijvend effect hebben op de grondprijs. De grondprijs zal volgens het LEI zelfs dalen, omdat melkveehouders door investeringen in mestverwerking juist minder geld beschikbaar hebben voor investeringen in grond. Dat blijkt uit een ex ante-evaluatie van het LEI naar de gevolgen van het wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij voor de periode 2015 – 2020.

Het LEI onderzocht de ontwikkeling van de melkveehouderij mét en zonder het wetsvoorstel dat bedrijven grondgebonden moeten zijn of de extra fosfaatproductie moeten verwerken.

Uit het onderzoek blijkt dat het wetsvoorstel nagenoeg geen rem zal zetten op de groei van de melkveehouderij. De fosfaatproductie van de melkveehouderij zal tot 85 tot 90 miljoen kilo groeien in 2020, afhankelijk van het realiseren van de fosfaatmaatregelen via het voerspoor. Als het terugdringen van de fosfaatproductie via het voerspoor lukt, moet de melkveehouderij 4 miljoen kilo fosfaat meer gaan verwerken, als de extra doelstelling niet gehaald worden gaat het om 9 miljoen kilo fosfaat die extra verwerkt moet worden.

LEI verwacht dat de extra mestverwerking niet door melkveehouders zelf gerealiseerd zal worden met het verwerken van rundveedrijfmest, maar dat deze door vervangende mestverwerkingsovereenkomsten zal worden overgedragen aan varkenshouders. Dit kost de rundveesector jaarlijks €14 miljoen aan verwerkingsoveenkomsten (VVO’s).

De gemiddelde inkomensderving die het gevolg is van het wetsvoorstel is volgens het LEI beperkt en wordt ingeschat op €1.000 tot €1.500 per jaar per onbetaalde arbeidskracht.

Het wetsvoorstel heeft volgens LEI geen gevolgen voor de mate van beweiding in de melkveehouderij. Ook is te verwachten dat het de schaalvergroting licht zal afremmen, omdat de productiekosten voor grotere bedrijven zullen stijgen door de mestverwerkingsplicht, aldus LEI.

Beheer
WP Admin