Partner
Jong wintertarwegewas, - Foto: Bayer CropScience AkkerbouwPartner

Werk aan gerichte bestrijding duist in wintertarwe

Duist is nog steeds een van de grootste probleemonkruiden in graan. Maar het breidt zich niet meer zo sterk uit als een aantal jaren geleden. Een gerichte onkruidbestrijding in najaar en voorjaar is dé sleutel om duist succesvol onder duim te houden.

In 2020 is veel wintertarwe vroeg gezaaid. Natuurlijk zijn er ook latere percelen door neerslag of nog een bietenteelt. Over het algemeen is de najaarsonkruidbestrijding met Herold in 2020 al vroeg gebeurd. De meeste telers kiezen ervoor om in het najaar na het zaaien een bespuiting met bodemherbicide Herold uit te voeren. Daarmee pak je het overgrote deel van de opgekomen onkruiden – met name duist – vroegtijdig weg. Met het vochtige weer van de afgelopen tijd lijkt een goede werking min of meer gegarandeerd.

Jong wintertarwegewas, stadium 25-28, met een geslaagde najaarstoepassing van Herold. - Foto: Bayer CropScience

Jong wintertarwegewas, stadium 25-28, met een geslaagde najaarstoepassing van Herold. – Foto: Bayer CropScience

Vroege onkruidbestrijding van duist

Globaal kunnen percelen met weinig of geen duist redelijk goed schoon worden gehouden met behulp van de beschikbare chemie en teeltmaatregelen als vruchtwisseling. Maar percelen die nu al flink vervuild zijn met duist krijgen steeds meer te maken met resistentievorming tegen herbiciden. Daardoor wordt het onkruidprobleem eigenlijk alleen maar groter. Bestrijd duist zo compleet mogelijk, anders werk je de uitselectie van resistente duist alleen maar meer in de hand.

Ook de voorjaarsbestrijding van duist met onder meer Atlantis Star of Othello blijft een belangrijke maatregel. Om nog verdere uitselectie van resistente duist te voorkomen, is het slagen van zo’n voorjaarsbespuiting cruciaal. Zowel Atlantis Star als Othello werken het beste bij een hoge luchtvochtigheid. ’s Morgens vroeg spuiten is daarom sterk aan te raden; de werking van deze middelen is dan optimaal.

Vergeet naast grassen breedbladige onkruiden niet!

Het tijdstip waarop telers een onkruidbestrijding kunnen uitvoeren in de zomer- en wintertarwe, lijkt op dit moment ver weg. Maar door het zachte weer in het begin van het jaar is het onkruid al fors ontwikkeld.

Als het weer omslaat en het land berijdbaar is, zul je als teler kort op de bal moeten spelen. Straatgras, duist, windhalm maar ook opslag van raaigrassen zijn de belangrijkste grassen in de Nederlandse tarweteelten. Daarnaast willen we ook de breedbladige onkruiden als kamille, kleefkruid, paarse dovenetel en de ereprijssoorten gelijktijdig adequaat bestrijden.

Kamille, kleefkruid en straatgras in tarwe. Atlantis Star is uitermate sterk op deze onkruiden. - Foto: Bayer CropScience

Kamille, kleefkruid en straatgras in tarwe. Atlantis Star is uitermate sterk op deze onkruiden. – Foto: Bayer CropScience

Atlantis Star of Othello zijn breed inzetbaar op die percelen waar gevoelige duist in combinatie met straatgras voorkomt, evenals diverse breedbladige onkruiden. De aanwezige TCM, thiëncarbazone-methyl, maakt de werking breder en betrouwbaarder op zowel grassen als breedbladigen.

Bij aanwezigheid van klimop-ereprijs en klein kruiskruid wordt Atlantis Star veelvuldig toegepast met Capri Twin.

Dit is belangrijk voor een goede werking van middelen:

  • Let op: onkruiden moeten in de groei zijn.
  • Pas de middelen toe bij groeizaam weer (temperatuur boven de 5 graden en luchtvochtigheid hoger dan 60%).
  • Vermijd toepassing bij nachtvorst.
  • Minimale droogtijd is twee uur, indien toegepast op een droog gewas.

Lees meer informatie op de website van Bayer CropScience

Schrijf je in voor de nieuwsbrief gewasbescherming en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin