Partner
Schadebeeld van de in Nederland meest voorkomende alternaria-soort: Alternaria solani. - Foto: Bayer CropScience AkkerbouwPartner

Propulse: nieuwe remedie tegen alternaria in aardappelen

Propulse is een nieuw middel in aardappelen. Het heeft heeft een goede en langdurige werking tegen alternaria. Het geeft hogere opbrengsten en een prima ingebouwd resistentiemanagement.

Kenmerkend voor alternaria zijn de talloze, kleine vlekjes op het aardappelblad. Deze worden begrensd door de nerven van het blad, waardoor de vlekjes er enigszins hoekig uitzien. Ook typisch zijn de concentrische ringen in de vlekken. Knolaantasting komt in Nederland niet of nauwelijks voor. In aardappelen komen twee soorten alternaria voor: Alternaria solani en Alternaria alternata.

Alternaria solani

Alternaria solani komt het meest voor in Nederland. Het is een directe ziekteverwekker, heeft grote sporen en kan een gezond gewas aantasten. De waardplantenreeks is beperkt.

Alternaria solani is de laatste tijd veranderd; tot tien jaar geleden was het Europese type I het belangrijkste. Echter, de laatste tien jaren zien we een sterke verschuiving naar het meer agressieve Amerikaanse type II.

Alternaria alternata

Alternaria alternata komt minder vaak voor in Nederland. Het is een indirecte ziekteverwekker die alleen een zwak of verouderd gewas kan aantasten. Deze schimmel heeft een hele grote waardplantenreeks en kan daarom gemakkelijk overleven.

Beide alternaria-soorten zijn op basis van symptomen niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Aantastingen alternaria

Alternaria kan meerdere jaren in de grond overleven, als spore of in/op gewasresten. Sporen worden verspreid via het omhoog spatten van water en via de wind. De belangrijkste bron van alternaria is vrijwel altijd het eigen perceel. Later in het seizoen, als Alternaria solani het gewas fors aantast en sporen vormt, verspreiden deze sporen zich met de wind. Een aantasting kan dan zowel vanuit het eigen perceel als ook vanuit de omgeving komen.

Vooral percelen die last hebben van droogte of andere stressomstandigheden, zoals het tekort aan voedingsstoffen, waterstress en slecht weer, bevorderen de aantasting en kan de Alternaria veel schade veroorzaken. Opbrengstdervingen van 5 tot 10 procent zijn geen uitzondering.

Aanpak alternaria

Alternaria kan het best worden aangepakt door het gewas vanaf de bloei te beschermen door in een twee-wekelijks schema te spuiten met fungiciden. Dit is veelvuldig onderzocht in de diverse proefvelden. Middelen op basis van strobilurines worden niet of nauwelijks meer gebruikt omdat het A. solani Type II resistent is geworden tegen deze groep van middelen. Door het wegvallen van mancozeb valt een belangrijk middel weg. Middelen op basis van difenoconazool (Narita®, Alternet® en Carial Star®) kunnen vanaf nu worden afgewisseld met Propulse.

Onderzoek naar Alternaria in Dordrecht 2020._propulse_ - Foto: Bayer CropScience
Onderzoek naar Alternaria in Dordrecht 2020. – Foto: Bayer CropScience

Langwerkend middel Propulse

Met Propulse krijgen aardappeltelers een ijzersterk langwerkend middel beschikbaar in de strijd tegen Alternaria. Propulse werkt ook goed tegen Botrytis en heeft in aardappelen een goede nevenwerking tegen Sclerotinia. Dit resulteert in duidelijke meeropbrengsten.

Zie onderstaande tabel van Euroblight.

Tabel: Euroblight Propulse
Tabel: Euroblight

De schaal voor alternaria is een schaal van 0-5. Propulse (fluopyram + prothioconazole) scoort hierop als beste middel met een 4,5.

Omdat Propulse de twee actieve stoffen fluopyram en prothioconazool bevat, past het prima in het kader van goed resistentiemanagement.

Advies voor toedienen Propulse

Bayer Crop Science adviseert Propulse in een dosering van 0,4 l/ha in afwisseling met middelen op basis van difenoconazool. Propulse mag vooralsnog twee keer per teeltseizoen worden ingezet en in maximaal 50% van het aantal toepassingen tegen Alternaria. De minimale interval is 10 dagen en de wachttijd voor de oogst drie weken. Propulse kan gemengd worden met middelen tegen Phytophthora en met insecticiden. Er gelden geen specifieke aanvullende eisen met betrekking tot driftreductie. Propulse mag ook worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Narita is een geregistreerd handelsmerk van Globachem

Alternet is een geregistreerd handelsmerk van Certiplant

Carial Star is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Crop Protection

Lees meer over Propulse

Beheer
WP Admin