Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

Weidegang in 2023 iets afgenomen

Over 2023 bood 82,8% van de melkveebedrijven hun koeien weidegang. Dat is een lichte daling van 1,1% ten opzichte van 2022. Dat meldt ZuivelNL.

De weidegang van de koeien is verdeeld in bedrijven met volledige weidegang en bedrijven met deelweidegang. Bij volledige weidegang mogen de koeien minimaal 120 dagen de wei in gedurende minimaal 6 uur per dag. Met 77% voert het gros van de melkveebedrijven dit uit. Dit is 1,1% lager dan in 2022 en dus ook precies evenveel als de daling die op het totaal is vastgesteld. Want het percentage bedrijven met deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel weidegang krijgt, is stabiel gebleven op 5,8%.

Weidegang boven gestelde norm

Hoewel er een lichte daling heeft plaatsgehad, blijft het totaal percentage ruim boven de gestelde norm van 81,2%. Dat is de waarde die in 2012 werd gerealiseerd.

ZuivelNL vermoedt dat de weidegang bij veehouders iets minder prioriteit heeft gekregen onder de druk van de diverse (duurzaamheids)opgaven waar de melkveehouderij voor staat. Veehouders moeten bedrijfsmatige afwegingen maken, ook in relatie tot hun duurzaamheidsscore.

Beheer
WP Admin