Wateroverlast in Zuid-Limburg na extreme hoosbuien in de zomer van 2021 - Foto: Bert Jansen AlgemeenCommentaar

Weersverzekering: blanco cheque

Terecht trekken verzekeraars AgriVer en Vereinigte Hagel aan de bel voor een ruimere subsidiepot. Akkerbouwers die een brede weersverzekering willen afsluiten, moeten weten waar ze aan toe zijn. Niemand tekent graag een blanco cheque.

Wat is er aan de hand? De wereld, én daarmee ook Nederland, kampt als gevolg van klimaatverandering steeds vaker met weersextremen. We kennen de extreme, hete zomers van de afgelopen jaren. En ook de hoosbuien, overstromingen en windhozen. Het rijk wil niet overal (meer) bijspringen. Zeker niet nu telers zich via een zogenoemde brede weersverzekering tegen de risico’s kunnen indekken.

Bijdrage overheid

De overheid juicht, in de vorm van een subsidie, het afsluiten van dergelijke verzekeringen toe. Die bijdrage is terecht, want dergelijke verzekeringen zijn duur. Soms ook de reden dat telers deze niet (kunnen) afsluiten. De aanvraag loopt via de Gecombineerde opgave. Telers kruisen daarin aan dat ze de verzekering hebben afgesloten. De tegemoetkoming kan oplopen tot 63,7% van de premie. De teler zal hier rekening mee houden in zijn afweging om wel of niet te tekenen.

Alarm verzekeraars

Echter, zo alarmeren de verzekeraars, de premie blijft steken op 50%. Reden: de pot geld (€ 17,5 miljoen) is ontoereikend, en dan krijgt iedereen – zo is de redenering – ietsje minder. Met € 12,5 miljoen zou de beloofde subsidie van 63,7% wél kunnen worden uitgekeerd. En dat is in vergelijking met andere EU-landen – zoals Frankrijk en Italië, die tot 70% gaan – niks overdreven.

Een schamele € 12,5 miljoen extra dus. Dat is, gelet op de totale schade als gevolg van een extreme bui of droogte, een peulenschil. We hebben het dan nog maar niet over de totale pot voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Reacties

  1. Telers met verzekering nemen meer risico’s: poten aardappelen op nattere, eigenlijk ongeschikte, grond of maaien twee snedes gras voor hoofdteelt mais. Ze krijgen immers toch uitbetaald bij natheid of droogte. Verzekeraars zien dat en willen dan niet uitbetalen wat dan weer wrijving geeft met de telers.

Beheer
WP Admin