Foto: Bart Nijs RundveeNieuws

Weer geen akkoord regiegroep fosfaatrechten

De regiegroep die zich buigt over de invulling van fosfaatrechten voor de melkveehouderij is opnieuw niet tot een akkoord gekomen.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en sectorpartijen LTO, NZO, NAJK, NMV, Netwerk Grondig en Stichting Natuur en Milieu overlegden woensdag in Amsterdam over de kwestie. De partijen konden opnieuw niet tot een akkoord komen. “Het was een constructief gesprek, maar de materie is heel complex, waardoor we er nog niet zijn uitgekomen”, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Contouren over verhandelbaarheid geschetst

Vorige week werd het overleg uitgesteld omdat er nog een aantal vragen onbeantwoord waren. Die vragen zijn inmiddels beantwoord, maar de vertegenwoordigers die aan tafel zitten zijn nog niet tot een breed gedragen akkoord gekomen. De meningen liggen nog te ver uiteen. Uit de standpunten die de onderhandelaars deze week naar buiten brachten blijkt dat de meningen sterk verdeeld zijn over grondgebondenheid en de verhandelbaarheid van fosfaatrechten. Deelnemers aan het overleg zeggen dat Van Dam nog geen voorstel op tafel heeft gelegd. Wel heeft hij contouren geschetst over de wijze waarop hij de fosfaatrechten wil invoeren. Over de inhoud hiervan mogen de deelnemers niets zeggen.

Volgende week nieuw overleg

De verwachting is dat er volgende week opnieuw wordt overlegd. “Hopelijk komen we er dan uit”, zegt Diana Saaman van Netwerk Grondig. Sijas Akkerman van Stichting Natuur en Milieu zegt dat vertegenwoordigers van de melkveehouderij er goed aan zouden doen om eieren voor hun geld te kiezen en toch in te stemmen met enige vorm van grondgebondenheid in de fosfaatrechten.

Beheer
WP Admin