Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Waterschap De Dommel stelt opnieuw onttrekkingsverbod in

Ondanks de lichte regenval van de laatste tijd blijken de waterpeilen in de Achterste Stroom, de Voorste Stroom, de Essche Stroom en de Broekleij te dalen.

Daarom stelt Waterschap De Dommel vanaf maandag 14 augustus opnieuw een verbod in op het onttrekken van water uit deze beken. Het verbod geldt behalve voor vaste onttrekkingsinstallaties ook voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Het enige dat toegestaan blijft, is het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de betreffende beken of sloten.

Verscherpte controle

Op de naleving van het verbod om water te onttrekken wordt verscherpte controle uitgevoerd, aldus het waterschap. Het verbod geldt behalve voor genoemde beken, maar ook voor alle daarin uitkomende zijbeken en sloten.

Verbod opgeheven bij voldoende neerslag

Een verbod wordt ingesteld als de hoeveelheid water die door de beek stroomt minder is dan 10% van de gemiddelde afvoer. Het verbod wordt weer opgeheven als die afvoer boven de 15% komt en er voldoende neerslag wordt voorspeld. Het water uit de beken is beter geschikt voor beregening dan grondwater, omdat het minder koud is en meer zuurstof bevat.

Beheer
WP Admin