Foto: Bert Jansen AlgemeenAchtergrond

Wat als mijn verkochte stal afbrandt voor levering?

Moet een verkocht terrein met stallen ook geleverd worden als de stallen voor de leveringsdatum afbranden?

Ja, op grond van de koopovereenkomst. Een pluimveehouder had een perceel met daarop pluimveestallen verkocht aan een buurman pluimveehouder. De levering zou op 1 juni 2018 plaatsvinden, maar in de nacht van 22 op 23 mei 2018 zijn de stallen afgebrand. Daarop wilde de huidige eigenaar koopovereenkomst ontbinden, althans niet leveren zolang niet duidelijk is in hoeverre de verzekeraar de schade zal vergoeden.

Aanspraak op verzekeringsovereenkomst

De kopende pluimveehouder eist echter in kort geding nakoming van de koopovereenkomst. In die overeenkomst is namelijk geregeld hoe om te gaan met schade die ontstaat aan de onroerende zaak voordat deze geleverd is. Daarin staat ook hoe moet worden omgegaan met een eventuele aanspraak op een verzekeringsovereenkomst.

Dit is voldoende reden voor de rechter de eis toe te wijzen. Het terrein met de pluimveestallen moet geleverd worden in de staat waarin het zich bevindt. De verkoper mag niet wachten totdat de hoogte van de verzekeringsuitkering bekend is.