Foto: Jan Willem Schouten AlgemeenNieuws

Waarde landbouwproductie in EU stijgt 19%

De waarde van de landbouwproductie in de Europese Unie is met € 537,5 miljard in 2022 nog nooit zo hoog geweest. Dat meldt hetEuropees statistisch instituut Eurostat.

Tegelijkertijd was er sprake van een lichte daling van het volume aan landbouwproducten (-3,1%). De waarde van de landbouwproductie steeg met 19% met name als gevolg van de prijsstijgingen (+22,8%) ten opzichte van 2021. De trend van de waardestijging begon in 2010.

Nederland behoort met een totale productie van € 36,1 miljard tot de zeven belangrijkste producenten die gezamenlijk driekwart van de waarde van de productie leveren. Ons land staat na Frankrijk (€ 97,1 miljard), Duitsland (€ 76,2 miljard), Italië (€ 71,5 miljard), Spanje (€ 63,0 miljard), Polen (€ 39,5 miljard) op de zesde plaats van belangrijke landbouwproducenten in de EU, boven Roemenië (€ 22,2 miljard).

Nederland net onder gemiddelde

De waardestijging is niet gelijk verdeeld over alle landen. Estland, Polen en Litouwen noteerde een waardestijging van meer dan 40%. Nederland zat met 18% net onder het Europese gemiddelde.

Het merendeel van de waarde wordt gerealiseerd bij de teelt van gewassen (€ 287,9 miljard); € 206,0 miljard van de waarde is gerealiseerd met dieren en dierlijke producten. De rest komt voort uit agrarische dienstverlening en nevenactiviteiten.

De kosten van de input is voor de landbouw (exclusief investeringen) zijn in de periode van 2021-2022 ook gestegen met 22%.

Beheer
WP Admin