Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van de informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees over het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Waar geeft het kabinet € 25 miljard stikstofgeld aan uit?

Voor de vermindering van de stikstofuitstoot en de stikstofneerslag in combinatie met een omslag in de landbouw is door het nieuwe kabinet € 25 miljard gereserveerd. Waar gaat dat geld precies heen?

Het kabinet reserveert tot 2030 € 13,8 miljard aan opkoop en financiële afwaardering van grond en voor de naleving van de kaderrichtlijn water. Daar wordt voor de periode tussen 2030 en 2035 nog eens bijna € 3,7 miljard aan toegevoegd.

Voor onder andere verduurzaming en innovatie wordt tot 2030 ruim € 4,3 miljard uitgetrokken en voor de vijf jaar daarna € 943 miljoen.

Transitiefonds

In totaal is voor de vermindering van de stikstofuitstoot en de stikstofneerslag in combinatie met een omslag in de landbouw € 25 miljard gereserveerd. Daarvoor wordt een transitiefonds ingesteld dat tot 2030 € 20 miljard bevat en daarna in vijf jaar nog eens € 5 miljard. Met het fonds moet in 2030 ook een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen worden gerealiseerd (5 Mton reductie in 2030).

Lees ook: Dit staat er over de landbouw in het coalitieakkoord

Energiebelasting glastuinbouw

In het kader van de klimaatmaatregelen wordt het verlaagd tarief in de energiebelasting voor glastuinbouwbedrijven in 2025 afgeschaft. Dat kost de glastuinbouw € 45 miljoen in 2025 en € 33 miljoen in 2026.

Tegelijk wordt de inputvrijstelling voor de Warmtekrachtkoppeling beperkt tot het aardgas dat wordt aangewend voor de productie van elektriciteit. Dat scheelt naar schatting € 100 miljoen per jaar voor de sector.

Lees ook: Boeren en oppositie kritisch over coalitieplannen

Lees meer over het stikstofbeleid

Reacties

  1. Het is niet populair om te pleiten voor een stap terug, maar dat is de enige manier om een grote stap vooruit te zetten om voor onze kinderen en kleinkinderen en toekomst te creëren, dat houdt domweg in dat er door een aantal boeren afgehaakt dient te worden. Ik zie het probleem niet wanneer ze daarvoor een eerlijke prijs krijgen.

  2. Waar geeft overheid Euro 25 miljard aan uit? ik lees net een srtikel van Plassterk, eens PvdA minister nu weer wetenschapper. Hij legt in zijn kollem haarfijn uit dat het Stikstof probleem een door Ambtenaren gemaakt probleem is en dat het te gek voor woorden is dat daar dergelijke kapitalen aan worden besteed. In hetzelde artikel kapitelt hij alle “wertnschappers” die het hebben over “De Natuur” in ons land, dat bestaat uit niet anders dan cultuurlandschappen van bos, heide, gras en aangeharkte akkers / tuinen. Hopelijk dringt de zienswijze van Plassterk door tot Haagse Burelen en doen ze hun voordeel met de kennis van deze wetenschapper.

  3. helemaal waar geverink . het is niet normaal wat de elite doen . alles kapot maken .
    mensen doet de ogen open ze geven niks om ons alleen maar macht ,geld en control .

  4. Om hun “build back better” programma’s uit te voeren zal de economie zoals die nu is eerst afgebroken moeten worden. Gigantische geldbedragen die aan de economie worden onttrokken voor oa klimaat, CO2, stikstof, en Methaan krijgen we helemaal niks voor terug. Het geld “verdwijnd” gewoon. Deze schulden komen wel op ons bord terecht en op het bord van toekomstige generaties en zullen wel terug betaald moeten worden. Overheden zijn zowiezo slecht met geld en je hoeft alleen maar na te denken over wat er gebeurd met je bedrijf als je een zelfde uitgave patroon aan zou houden als de overheid… Het is een enorme kapitaal verschuiving waarvan zelfs de meest robuste economieen in de wereld niet zullen herstellen.

Beheer
WP Admin