AlgemeenNieuws

VVD en CDA: meer inzicht in fosfaatcijfers

Den Haag – VVD en CDA willen meer inzicht in de fosfaatproductie in 2015 voordat er definitief beslist wordt over invoering van fosfaatrechten voor melkvee.

VVD-Kamerlid Helma Lodders wil bovenal dat staatssecretaris Sharon Dijksma in Brussel haar ‘stinkende best gaat doen om het huidige fosfaatplafond van tafel te krijgen’.

Na investering nog meer uitgeven

Lodders wijst op de stijgende vraag naar voedsel in de wereld, de vooruitgang die wordt geboekt met verbetering van de waterkwaliteit en innovaties op het gebied van kunstmest en mestverwerking. “Het kan niet zo zijn dat ondernemers die fors hebben geïnvesteerd binnen regels nu nog meer geld moeten uitgeven voor fosfaatrechten.”

‘Geen overhaaste besluiten vanwege fosfaatplafond’

Volgens Lodders moeten nu geen overhaaste besluiten worden genomen omdat het fosfaatplafond van 173 miljoen kilo landelijk mogelijk is overschreden in 2014 of 2015. Ze krijgt signalen van veehouders dat het ‘een keer ophoudt’ en wil eerst antwoorden op vragen bijvoorbeeld hoe het zit met de fosfaatproductie in 2015. “Pas dan kunnen we in september een goed debat voeren”, aldus Lodders.

Fosfaatplafond gebaseerd op oude cijfers

CDA’er Jaco Geurts wijst er net als Lodders op dat het fosfaatplafond is gebaseerd op cijfers die nu 10 tot 12 jaar oud zijn. “Er is daarbij geen rekening gehouden met mestverwerking en gestegen behoeften van gewassen”, aldus Geurts. “Van evenwichtsbemesting is voor meerdere gewassen geen sprake meer.”

Risico voor derogatie niet duidelijk

Volgens Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, is er over de overschrijding van het plafond in 2015 eigenlijk geen discussie meer. “Dan zouden we nu ook geen discussie hebben over het eventuele afromen van fosfaat”, stelt hij vast.

Volgens Romijn is nu niet precies te zeggen wat het risico is voor de derogatie als het landelijk fosfaatplafond wordt overschreden. Daarom wil LTO de route via een hoger fosfaatplafond nu ook niet bewandelen.

‘Alles doen om fosfaatrechten minder schaars te maken’

Romijn wil in discussie met Brussel over het fosfaatplafond. “Wat dat betreft hebben we een probleem met Brussel en moeten we ons niet rijk rekenen ook al hebben we goede argumenten. Het is zeker niet de makkelijkste route, zeker als je ziet hoeveel moeite het andere landen al kost om een derogatie te krijgen. Maar alles wat we kunnen doen om fosfaatrechten minder schaars en dus minder duur te maken moeten we doen.”

Beheer
WP Admin