Foto: Henk Riswick VarkensNieuws

Volledig stoppen met couperen nog niet mogelijk

Het is nog te vroeg om op alle varkensbedrijven te stoppen met couperen. Intacte staarten vragen inspanningen van de gehele keten. Dit blijkt uit het eindrapport ‘Stappenplan krulstaarten 2017-2021’ van Wageningen University & Research en Universiteit Utrecht.

Reden voor deze uitkomst is dat het houden van varkens met ongecoupeerde staarten complex is. Daarnaast zou een varken met een intacte staart extra geld moeten opbrengen. Om toch stappen te zetten in het traject naar intacte staarten is training voor varkenshouders en erfbetreders nodig zodat het risico op staartbijten beter herkend wordt en verminderd kan worden.

Vervolgstappen voor hele keten

Een netwerk van varkenshouders deed de afgelopen jaren ervaring met intacte staarten op. Het houden van intacte staarten kan dus wel, maar wel met een mits, stelt Gert van der Peet, onderzoeker bij Wageningen Livestock Research. De onderzoekers hebben drie vervolgstappen voor de gehele keten opgesteld:

  • er moet sectorbreed gewerkt worden aan draagvlak voor de welzijnscheck. Die biedt varkenshouders nieuwe inzichten. Er is op meerdere bedrijven nog ‘laaghangend fruit’ dat varkenshouders kunnen aangrijpen als begin van het stoppen met couperen;
  • er is continue ondersteuning voor varkenshouders en personeel nodig in de vorm van kennis, bijscholing en coaching om staartbijten en de risico’s daarop te leren herkennen en vroegtijdig in te grijpen. Daarin moet de erfbetreder in mee worden genomen;
  • op veel bedrijven zullen intacte staarten investeringen voor ver- en/of nieuwbouw vragen. Een financiële ondersteuning kan dat proces versnellen.

Daarnaast is een financiële tegemoetkoming nodig. Een basisvergoeding zou uit de markt moeten komen om extra kosten te dekken, maar ook een calamiteitenfonds om economische schade op te kunnen vangen als het onverhoopt toch mis gaat op een bedrijf.

Oorzaak lastig te achterhalen

Vanuit de samenleving neemt de kritiek op het couperen van staarten toe. Maar ook varkenshouders zouden volgens de onderzoekers af willen van de handeling. Ondanks die wens zijn varkenshouders huiverig om te stoppen met couperen. Volgens Van der Peet is de oorzaak van staartbijten lastig te achterhalen. Vroegtijdige signalering is belangrijk om een uitbraak van bijtgedrag te stoppen. Om varkenshouders meer inzicht te krijgen in de risico’s op hun bedrijf is de welzijnscheck opgesteld om voor elk bedrijf een unieke aanpak te kunnen bepalen.

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Reacties

  1. Het probleem is dat de personen die de beslissingen maken nooit een uitbraak van staart bijten hebben meegemaakt. Hadden ze dat wel dan was de discussie al lang over. De varkenshouderij verwerkt gigantische bergen aan afval grondstoffen. Als varkens beginnen te bijten omdat ze niet tegen een ingredient kunnen wat in een afgekeurde lading taco chips zit dan komt een boer daar nooit achter als hij het voer aankoopt. Ook varkens met een op zich kleine beschadigig aan de staart of die in het verleden een beschadiging hebben gehad kunnen worden afgekeurd omdat de rug als gevolg vol met absessen zit. Staartbijten zorgt voor heel veel dierenleed en financieele schade. Werkplezier is bij een uitbraak van staartbijten niet meer aanwezig kan ik als ervarings deskundige melden. Er zijn duizend en 1 redenen voor staartbijten plus combinaties daarvan. En ga er maar vast vanuit dat het nooit ligt aan je toeleveranciers.

  2. Er zijn genoeg Scandinavische bedrijven die er in slagen om de meeste van hun varkens met een (bijna) intacte staart af te leveren. Er zijn echter ook veel bedrijven die het houden van varkens met lange staarten, na al die jaren, nog steeds niet in de vingers hebben.

  3. In de bio varkenshouderij zullen de varkens lange staarten hebben. Het is toch niet zo moeilijk om de problemen die ze daarmee hebben , hier en in de andere media op te schrijven? Het is toch wel zo eerlijk om te schrijven dat de uitval twee keer zo hoog is bij de bio. Of is het meer dan twee keer zo veel?

Beheer
WP Admin