Foto: Koos Groenewold PluimveeNieuws

Vogelgriep bij vleeskuikens in Den Ham

Bij vleeskuikens in Den Ham (Ov.) is vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van het virus.

Om verspreiding van het virus te voorkomen gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het bedrijf ruimen. Het gaat om ongeveer 80.000 dieren. Dit maakte het ministerie van LNV vrijdagmorgen bekend.

In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf ligt op de eenkilometergrens en wordt om daarom geblokkeerd, intensief gemonitord en onderzocht op vogelgriep.

In een straal van 3 kilometer rondom het besmette vleeskuikenbedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven. Die worden bemonsterd op vogelgriep.

In de 10 kilometer zone rond dit bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Vervoersverbod

Voor de pluimveebedrijven in het 10 kilometer gebied is per direct een vervoersverbod afgekondigd. Dit vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast geldt ook een jachtverbod in dit gebied.

Landelijke maatregelen

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

De landelijke ophok- en afschermplicht is nog van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels.

Meldplicht

Voor houders van leghennen, vermeerderingsdieren, vleeskuikens en eenden geldt nog steeds een aangescherpte meldplicht. Hierbij moeten pluimveehouders eerder melding maken bij de NVWA van uitval van hun pluimvee, waardoor besmettingen met vogelgriep eerder aan het licht kunnen komen en de kans op verspreiding kleiner wordt.

Traceringsonderzoek

In het kader van de besmetting op het bedrijf in Den Ham wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. De NVWA kijkt in deze onderzoeken of er ‘riskant contact’ heeft plaatsgevonden tussen het besmette bedrijf en andere locaties. Een risicovol contact is bijvoorbeeld wanneer een bezoeker op een besmet bedrijf is geweest, en daarna een ander bedrijf heeft bezocht. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

10-km-gebied Tzum ingetrokken

Juist vrijdagnacht om 0.00 uur was het 10 kilometer beperkingsgebied rond Tzum (Fr.) ingetrokken. Dat gaat – als zich er geen nieuwe besmettingen voordoen – bij AI-gebied Vinkeveen op 23 december gebeuren.

Beheer
WP Admin