Het gaat slecht met de vlinderstand in agrarisch gebied, zegt de Vlinderstichting. Op de foto een dagpauwoog.<em> <br />Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Vlinder verdwijnt uit agrarisch gebied

Vlinders verdwijnen uit agrarisch gebied. Dat blijkt uit vlindertellingen die de Vlinderstichting uitvoert en waarvan het Centraal Bureau voor de Statistiek de cijfers registreert.

De Vlinderstichting ziet dat in Drenthe, Groningen, Overijssel en Limburg de afname van het aantal vlinders het hardst gaat. In Zuid-Holland is daarentegen sprake van een toename van de vlinderstand. De Vlinderstichting verzamelt al een kwarteeuw cijfers over de vlinderstand in Nederland.

Argusvlinder heeft het moeilijk

Een van de vlinders die het moeilijk heeft in agrarisch gebied, is de argusvlinder. In 25 jaar is 98% van de populatie in Nederland verdwenen. In een aantal provincies komt deze vlindersoort niet meer voor. De Vlinderstichting denkt dat de decimering van het aantal argusvlinders te maken heeft met het verdwijnen van bloemrijke weilanden en de vermindering van de variatie in het landschap. Daarnaast kan ook klimaatverandering een rol spelen.

De cijfers over de afgelopen 25 jaar laten zien dat er pieken en dalen zijn in de vlinderstand, maar dat de algehele trend in die periode dalend is.

De Vlinderstichting denkt dat de decimering van het aantal argusvlinders te maken heeft met het verdwijnen van bloemrijke weilanden en de vermindering van de variatie in het landschap.

‘Hele boerenland doorsneden met bloemrijke linten’

Er zijn wel mogelijkheden om vlinders te behouden door randen van weilanden, overhoekjes en wegbermen geschikt te maken voor vlinders, zegt de stichting. “De uitdaging is nu dat we juist die plekken behouden en uitbreiden, zodat het gehele boerenland doorsneden wordt door gevarieerde bloemrijke linten”, aldus de stichting.

Beleid houdt amper rekening met insecten

De stichting betreurt het dat vlinders en andere insecten nauwelijks een plaats krijgen in het nieuwe beleid voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De stichting roept boeren, collectieven, overheden, bedrijven en burgers op zich gezamenlijk in te zetten voor behoud van de vlinder.

Beheer
WP Admin