Verzuimcijfers agrarische sector onder landelijk gemiddelde - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Verzuimcijfers agrarische sector onder landelijk gemiddelde

Het ziekteverzuim van werknemers in de agrarische sector was in 2015 3,43%. Hiermee ligt het onder het landelijk niveau van 3,9%.

Daarmee zat het op een vergelijkbaar niveau als in 2014, toen het uitkwam op 3,44%.

Dit blijkt uit het rapport ‘Samen werken aan verzuimoplossingen’, van Sazas, een verzuimverzekeraar die verzuim- en inkomensverzekeringen voor de agrarische en groene sector aanbiedt. De cijfers zijn gebaseerd op de Sazas-deelnemers. Van de agrarische bedrijven met personeel is zo’n 35% aangesloten bij Sazas, aldus een woordvoerder.

Door de jaren heen is sprake van een lichte daling in het ziekteverzuim. In 2012 was het 3,82% en in 2013 kwam het uit op 3,49% waarna de daling zich in zeer geringe vorm heeft voortgezet.

De voornaamste reden van verzuim afgelopen jaar in de agrarische sector zijn lichamelijke klachten. Volgens Hordijk komt dat door een hoge fysieke belasting in de sector. “Daarnaast zie je dat ook psychische klachten en in mindere mate rugklachten aanleiding zijn voor behoorlijk wat verzuim.”

Eentonigheid werk oorzaak verzuim

De verzuimcijfers in de glastuinbouw en de hovenierssector zijn gemiddeld aan de hoge kant, volgens Hordijk. Volgens de Sazas-teammanager zijn er signalen dat vooral in de glastuinbouw de eentonigheid van het werk een oorzaak zou kunnen zijn. Daar staat tegenover dat het verzuimpercentage in de fruitteelt (die met 1,23% het minste verzuim heeft van alle agrarische sectoren), veehouderij en boomkwekerij laag zijn.

Vergrijzing vormt een probleem

Wel vormt vergrijzing een serieus probleem binnen de agrarische en groene sector. Hordijk: “Ik verwacht in de toekomst een toename van het verzuim door verdere vergrijzing. Belangrijk is om als ondernemer tijdig beeld te hebben op de vitaliteit van medewerkers. Onderzoek of zwaar werk te verlichten is door bijvoorbeeld automatisering.”