Verzekeraars: 'Check polis schadeverzekering' - Foto: Joost GFR Stallen AlgemeenAchtergrond

Verzekeraars: check polis schadeverzekering

Volgens Het Verbond van Verzekeraars moeten bedrijven hun polissen checken om te zien of die voldoende dekking bieden tegen schade door extreem weer. Het Verbond van Verzekeraars schat de totale verzekerde schade door het extreme weer van eind juni op minimaal €500 miljoen. Daarvan betreft €175 miljoen zakelijke schade, vooral bij agrarische bedrijven.

Verzekeraars zijn nog volop bezig met het inventariseren van de schade door extreme regen- en hagelbuien. Door de uitzonderlijke omvang van de schade en de vele tienduizenden meldingen hebben de plaatselijke herstelbedrijven niet voldoende capaciteit om overal direct aan de slag te gaan en worden partijen van elders ingeschakeld. Het inventariseren, vaststellen en herstellen van de schade langer kan daardoor langer gaan duren, volgens het verbond.

Klimaatverandering noopt tot actie

Verzekeraars zien de schadepost door klimaatverandering bij zowel particulieren als bedrijven al enige tijd toenemen. “De hagelbui van 23 juni, met stenen zo groot als tennisballen, moet een wake-up call zijn. Het klimaat verandert, we gaan dit vaker meemaken”, stelt Leo de Boer, directeur Schade van het Verbond van Verzekeraars. “Ook in 2015 zagen we al forse weerschade met een zomerstorm eind juli en extreme neerslag en hagel eind augustus.” In het vorig jaar verschenen klimaatrapport, waarvoor de KNMI-klimaatscenario’s zijn doorgerekend, constateerde het Verbond al dat zonder maatregelen alleen al de jaarlijkse particuliere schade als gevolg van extreme neerslag (nu €90 miljoen) en hagel (€35 miljoen) de komende decennia kan verdubbelen.

Zakelijke schade: check polis

De regenval en hagel heeft agrarische bedrijven hard getroffen. Bij de afhandeling van de schade hiervan lopen verzekeraars soms tegen een probleem op. Zo hebben diverse bedrijven een vrij sobere brand- en stormpolis die geen hagelschade dekt. Het advies is om de dekking van dergelijke polissen goed te bekijken, om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Voor specifiek de agrarische schade geldt dat agrariërs in de tuinbouw en fruitteelt over het algemeen redelijk verzekerd zijn tegen extreem weer en hagel. In de akkerbouw en de boom- en sierteelt is dat veel minder het geval, ondanks het bestaan van de deels gesubsidieerde brede weersverzekering. “Een groter aantal deelnemers zou deze verzekering aantrekkelijker maken, vindt ook het ministerie van Economische Zaken”, aldus de verzekeraars. Het Verbond is hierover in overleg met onder meer LTO Nederland.

Beheer
WP Admin