Ioan Denes (l) en Jean-Luc Crucke. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Versoepeling regels hergebruik water voor landbouw

Het hergebruik van stedelijk afvalwater voor de landbouw wordt makkelijker. De Europese milieuministers willen de regels aanpassen om te zorgen dat met name in tijden van watertekort genoeg water beschikbaar blijft voor de land- en tuinbouw.

De milieuministers stellen dat de nieuwe regels er aan kunnen bijdragen dat tijdens hittegolven en ernstige droogte stedelijk water kan bijdragen aan de teelt van (voedings)gewassen. Oogstverlies door droogte kan worden voorkomen, is de redenering. De regels voor voedselveiligheid blijven overigens van kracht.

De Roemeense minister van waterbeheer en bosbouw Ioan Denes (l) en de Waalse minister van milieu Jean-Luc Crucke. - Foto: ANP

De Roemeense minister van waterbeheer en bosbouw Ioan Denes (l) en de Waalse minister van milieu Jean-Luc Crucke. – Foto: ANP

De Roemeense minister van waterbeheer en bosbouw Ioan Deneș, fungerend voorzitter van de ministerraad, noemt de stap belangrijk. “Water zal kunnen worden teruggewonnen zonder gevaar voor mens en dier en met gunstige effecten voor het milieu. Om ervoor te zorgen dat onze boeren teruggewonnen water kunnen gebruiken, zijn geharmoniseerde minimumnormen voor de waterkwaliteit en de monitoring van de naleving nodig. Daarbij wordt lering getrokken uit de ervaring van bepaalde lidstaten die al decennialang water hergebruiken.”

Regelgeving niet in alle lidstaten van kracht

De verwachting is dat de regelgeving onder het Finse voorzitterschap kan worden afgerond in samenspraak met de Europese Commissie en het Europees Parlement.

De regelgeving wordt alleen van kracht voor lidstaten die daarvan gebruik willen maken. In Portugal, Italië, Spanje, Frankrijk, Malta en Griekenland zijn al systemen in werking waarbij stedelijk water voor de landbouw beschikbaar is.

Beheer
WP Admin