Kwetsbaar grasland in Natura2000-gebieden kan worden uitgeruild met een ecologisch kwetsbaar grasland buiten Natura2000-gebieden. Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Versoepeling ploeg- en omzetverbod grasland

Het ploeg- en omzettingsverbod voor grasland in Natura-2000-gebieden wordt versoepeld. Landbouwminister Carola Schouten heeft dat bekendgemaakt via een regeling in de Staatscourant.

Met de versoepeling komt de minister tegemoet aan een motie van CDA‘er Jaco Geurts uit april 2016. Nederland heeft al het blijvend grasland in Natura-2000-gebieden aangewezen als ecologisch kwetsbaar. Boeren die steun ontvangen van de Europese Unie (basis- en vergroeningspremie) mogen dat grasland niet omzetten of ploegen. Die regeling wordt nu versoepeld.

Kwetsbaar grasland uitruilen

Kwetsbaar grasland in Natura2000-gebieden kan worden uitgeruild met een ecologisch kwetsbaar grasland buiten Natura2000-gebieden. Boeren kunnen daarvoor bij de provincies terecht. Het is uiteindelijk aan de minister om de aanwijzing van ecologisch kwetsbaar grasland op te heffen (en andere gebieden aan te wijzen).

Flexibeler aanpak

De minister heeft de regeling aangepast in overleg met de Europese Commissies en de provincies. Zowel boeren als natuurorganisaties hebben behoefte aan een flexibeler beleid, zegt ze. De flexibeler aanpak is onder andere nodig bij landinrichtingsprojecten waarbij sprake is van ruilverkaveling.

Beheer
WP Admin