Koe met kalf in de wei. De vernieuwde Wet dieren beoogt minder ingrepen in dieren en meer ruimte voor natuurlijk gedrag.- Foto: Michel Zoeter AlgemeenCommentaar

‘Vernieuwde Wet dieren geeft hoe dan ook meer druk’

Oké, koeien melken kan nog wel straks, maar het kalf moet wel bij de koe kunnen drinken. De opmerking van Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren in een interview met Boerderij is veelzeggend over de bedoeling van de vernieuwde Wet dieren.

Deze wet is tot stand gekomen op initiatief van die partij en aangenomen door beide Kamers.

De opmerking toont hoe ver sommige bepleiters van dierenwelzijn af staan van de praktijk in de landbouw. Gelukkig geldt dat niet voor iedereen die dit onderwerp aan het hart gaat en bezig is met verbeteringen op gebied van dierenwelzijn. Er zijn ook gematigder geluiden, van mensen die vooruitgang willen met oog voor wat mogelijk, haalbaar en wenselijk is.

Minder ingrepen, meer natuurlijk gedrag

De clou van de aanpassing in de wet waar zoveel om te doen is, is als volgt samen te vatten: minder ingrepen in dieren en meer ruimte voor natuurlijk gedrag. Dat laatste is een nogal problematisch begrip. Bovendien gaat natuurlijk gedrag niet altijd een-op-een samen met individueel dierenwelzijn.

Gevolgen wetswijziging onderzoeken

Grote vraag is wat de wetswijziging teweeg kan brengen. Demissionair minister Schouten is dat aan het onderzoeken. Ervaring leert dat onderwerpen die eenmaal voor de rechter liggen, een heel eigen dynamiek krijgen. Kijk maar naar de stikstofcrisis, die in ieder geval deels ook een bestuurlijke en juridische crisis is door toedoen van juridische oorlogsvoering.

In verband met de beschermde Natura 2000-gebieden doemde afgelopen week een nieuwe kwestie op die als twee druppels water lijkt op het stikstofprobleem. Ook spuiten en draineren mag geen enkel, maar dan ook geen enkel nadelig effect hebben, blijkt uit een nieuwe rechterlijke uitspraak. Milieudefensie heeft het al over een (nieuwe) vergunningplicht – wat overigens nog lang geen uitgemaakte zaak is.

Houderijsystemen blijven verbeteren

Het is niet ondenkbaar dat de nieuwe Wet dieren straks op dezelfde manier ingezet wordt, en dat rechters plotseling een streep door bepaalde houderijsystemen zetten of bijvoorbeeld eisen dat eenden zwemwater krijgen. Dan heeft de veehouderij er nog een hoofdpijndossier bij.

De kijk van mensen op dieren en hoe je die houdt, is nu eenmaal aan het veranderen

Intussen blijft het voor de veehouderij wel zaak om ingrepen bij dieren kritisch tegen het licht te blijven houden en houderijsystemen te blijven verbeteren waar mogelijk. De kijk van mensen op dieren en hoe je die houdt, is nu eenmaal aan het veranderen.

Beheer
WP Admin