<em>Foto: Henk Riswick</em> AlgemeenNieuws

Verkoop rundveevoer stijgt 6%

De mengvoerfabrikanten hebben afgelopen jaar 6% meer rundveevoeders verkocht in Nederland. Deze groei is vooral het gevolg van het grotere aantal koeien dat vorig jaar werd aangehouden op de melkveebedrijven.

De groeiende melkveestapel vertaalde zich vorig jaar in een groei van 7% in de verkoop van mengvoer aan melkveehouders, meldt Nevedi, de belangenbehartiger van de Nederlandse diervoerindustrie. De voerproductie voor vleesvee zakte echter in. Hierdoor laat de totale productie aan rundveevoer een iets kleinere groei zien met een toename van 6% ten opzichte van 2014.

Toename verkoop tijdelijke opleving

De groei bij rundveevoer zorgde er voor dat de totale mengvoerproductie voor het tweede achtereenvolgende jaar een lichte stijging laat zien. De verwachting is dat vanaf dit jaar weer sprake is van een dalende lijn in de afzet van mengvoer in Nederland. Ook voor 2014 was sprake van een dalende tendens. Cijfers over de jaren voor 2014 geeft Nevedi niet. Volgens de brancheorganisatie zijn deze cijfers niet beschikbaar omdat de cijfers nu op basis van een gewijzigde enquête worden verzameld.

Totale afzet mengvoer steeg 1,3%

Al met al is de totale afzet van mengvoer in Nederland vorig jaar gestegen met 1,3% naar bijna 12,4 miljoen ton. Daarvan neemt rundveevoer nu een aandeel van 31% in. Het aandeel varkensvoer is vorig jaar gezakt naar 40%. Dat komt omdat de productie van dit voer met 1,5% is gedaald tot minder dan 5 miljoen ton. De pluimveevoerproductie stabiliseerde in het afgelopen jaar op 3,1 miljoen ton.

Brokprijzen rundveevoer tot 6,6% lager

Onder invloed van de lagere grondstofprijzen lagen de brokprijzen volgens het landbouweconomisch instituut LEI bij rundveevoer gemiddeld zo’n 3% tot 6,6% lager dan in 2014. A-brok liet de grootste prijsdaling zien met 6,6 procent. Deze prijsdaling compenseerde de grotere behoefte aan voer en dus lag de totale voerrekening voor de melkveehouder op een vergelijkbaar niveau al in 2014.

Prijs varkensvoer daalde 3%

Bij varkensvoer was volgens het LEI sprake van een prijsdaling van rond de 3%. Bij zeugenbrok was de prijsdaling iets groter, terwijl de prijsverlaging bij vleesvarkensbrok en biggenvoer net onder de 3% bleef. Eenzelfde beeld is te zien bij pluimveevoer. De prijs van legmeel daalde ruim 3%, terwijl vleeskuikenkorrel iets minder in prijs zakte.

Een overzicht van de voerprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin