Foto: Michel Zoeter AlgemeenNieuws

Vergunning voor nertsenfarm in Putten

De omgevingsvergunning voor een nertsenhouderij in Putten blijft in stand.

Tot dat oordeel komt de Raad van State woensdag 28 februari in een uitspraak. Omwonenden en de Stichting voor Natuur en Milieubescherming Putten waren in beroep gegaan omdat ze vinden dat de vergunning niet had mogen worden verleend. Partijen zijn bang voor ontoelaatbare geluidsoverlast.

Geluidsonderzoek wees uit dat vergunning in stand kon blijven

In oktober 2016 had Rechtbank Gelderland na aanvullend geluidsonderzoek al geoordeeld dat de omgevingsvergunning in stand kon blijven. De RvS is het met de rechtbank eens en ziet geen redenen om te twijfelen aan het geluidsonderzoek. De gemeente Putten mocht de omgevingsvergunning verlenen aan de nertsenhouderij.

Geluidsbelasting wordt minder

De RvS wijst er in de uitspraak nog op dat uit het onderzoek blijkt de geluidbelasting in de avond- en nachtperiode ten opzichte van de eerder vergunde situatie aanzienlijk afneemt.

Beheer
WP Admin