Foto: VidiPhoto AlgemeenNieuws

Vergoeding ganzenschade Friesland omlaag

De vergoeding voor ganzenschade buiten de foerageergebieden in Friesland gaat per 1 november omlaag naar 80%.

Dat blijkt uit het voorstel tot ganzenaanpak waarmee Gedeputeerde Staten in juni naar de Provinciale Staten gaat.

Als de schade vervolgens niet met 5 tot 10% daalt ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande twee jaren, wordt de schadevergoeding voor de daarop volgende jaren verlaagd tot 50%. Deze vergoeding kan weer oplopen wanneer de schade afneemt.

Ruimere afschotmogelijkheden

Tegenover deze bezuinigingsactie staan ruimere afschotmogelijkheden. Daarbij vervalt de winterrustperiode en wordt het foerageergebied 10% kleiner. De schadevergoeding binnen de foerageergebieden blijft wel 100%.

Boeren en jagers steunen het voorstel van Gedeputeerde Staten, ondanks dat ze pijnpunten zien. Voor Staatsbosbeheer geldt hetzelfde, It Fryske Gea en Natuurmonumenten kunnen zich er niet achter scharen.

Beheer
WP Admin