Foto: Mark Pasveer RundveeOpinie

‘Vergistingsplan FrieslandCampina verdient lof’

Het lijkt wel of FrieslandCampina met geld strooit. De weidepremie omhoog, een premie voor het niet-leveren van melk en nu een tientje per ton uitgespaarde CO2 voor mestvergisters.

Het lijkt wel of FrieslandCampina met geld strooit. De weidepremie omhoog, een premie voor het niet leveren van melk en nu een tientje per ton uitgespaarde CO2 voor mestvergisters.

Jeukt het melkgeld of zijn dit rationele investeringen? Het laatste. Dit zijn weloverwogen investeringen in de toekomst van de hele zuivelsector. In draagvlak, goodwill en toekomstige verplichtingen, zoals CO2-reductie. Het zijn ook niet allemaal extra uitgaven. Zo wordt de extra weidepremie betaald uit de af te schaffen quantumtoeslag.

Daarbij is serieus geprobeerd om tegenstrijdige aspecten van duurzaamheid met elkaar in overeenstemming te brengen. Zo mag de weidegang er niet bij inschieten. En er is nog meer positiefs aan de start van coöperatie Jumpstart. Er is een alliantie met de overheid die – als de EU akkoord gaat – €150 miljoen voor de sector genereert aan SDE-geld. Daarnaast smeedt dit model banden tussen producenten en afnemers.

Weinig kosteneffectief middel tegen broeikasgas

Critici zullen opmerken dat puremestvergisting een weinig kosteneffectief middel is tegen de uitstoot van broeikasgas. En duizend bedrijven, dat klinkt veel, maar is slechts een procent of 5 van het totaal. Bovendien kunnen kleinere bedrijven niet meedoen.

Maatschappelijk gewenste investeringen

Maar in grote lijnen verdient dit plan toejuiching. Goede resultaten bieden het grootste Nederlandse zuivelconcern de ruimte om het voortouw te nemen in maatschappelijk gewenste investeringen. Ze trekt daarin zelfs niet-leden mee. Heel goed.

Een overzicht van alle melkprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin