Foto: ANP RundveeNieuws

Vergelijking Nederlandse en buitenlandse veehouderij

Vanuit het project ‘Kostprijsvergelijking met het buitenland’ maakt Verantwoorde Veehouderij maandelijks een vergelijking tussen de Nederlandse melkveehouderij en een aantal andere exporterende zuivellanden.

Doel van de vergelijking is om de Nederlandse melkveehouderij meer in buitenlands perspectief te plaatsen.

De eerste vergelijking is gericht op de gemiddelde omvang van melkveebedrijven in diverse landen. Uit cijfers van het International Farm Comparison Network (IFCN) blijkt dat het gemiddelde in zuivellanden buiten Europa vaak ver boven de 150 koeien ligt, terwijl de omvang van representatieve bedrijven binnen de EU juist onder de 100 koeien ligt. Alleen Denemarken maakt met 150 koeien daarop een uitzondering.

In het groeiende zuivelland Polen is het gemiddelde zelfs nog maar 20 koeien, terwijl in Nieuw Zeeland het gemiddelde rond de 380, in Australië rond de 300 en in de Verenigde Staten zelfs rond de 1.100 koeien ligt. Al varieert de bedrijfsgrootte wel tussen de 70 en 5.000 koeien.

Inzicht verkrijgen

Het project is opgezet om inzicht te krijgen in kostprijsniveaus van buitenlandse concurrenten en kennisoverdracht over lage kostprijsbedrijfssystemen. Voor het project wordt samengewerkt met het IFCN, dat bestaat uit wetenschappers uit ruim 45 landen.

Het Verantwoorde Veehouderij-project moet eind 2017 een rapport opleveren met daarin kostprijzen van typische melkveebedrijven van de belangrijkste zuivelladen, aangevuld met kenmerken van de verschillende landen en bedrijfssystemen.